Πρωτιά στις ενστάσεις το Ο.Τ. 89!

Πρωτιά στις ενστάσεις το Ο.Τ. 89! της Όλγας Μενεμενόγλου Στις 2 Απριλίου «έκλεισε» το χρονικό περιθώριο που είχαν οι κάτοικοι ώστε να καταθέσουν ένσταση για το Ο.Τ.89 επί της οδού Δάφνης ενάντια στην γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και της πρότασης περί τροποποίησης του ρυμοτομικού. Οι ενστάσεις για το εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο μετρήθηκαν στις τριακόσια τριάντα πέντε (335) ενώ οι ενιστάμενοι αγγίζουν σχεδόν του τετρακόσιους. Να υπενθυμίσουμε ότι για το Ο.Τ. 137 οι ενστάσεις ήταν μόλις ογδόντα δύο(82) ενώ για το 145 έφτασαν τις διακόσιες πενήντα τρεις (253).

Περισσότερα

Το μεγάλο ΟΧΙ του Ψυχικού στον ΚΕΚΡΟΠΑ

Το μεγάλο ΟΧΙ του Ψυχικού στον ΚΕΚΡΟΠΑ Στρατηγική Γαλάνη βάζει όριο στις διεκδικήσεις. Δίχτυ προστασίας στην πράσινη ζώνη του Ψυχικού. Στη μάχη του Δήμου  με τα ιδιωτικά συμφέροντα -που θέλουν να οικοδομήσουν  φιλέτα κοινόχρηστων, κοινωφελών χώρων, στο Ψυχικό, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές  -και παλαιότερα, αλλά και προσφάτως.  Η τελευταία μας αναφορά μόλις ενάμισι μήνα πριν, συγκεκριμένα  το Δεκέμβριο του 2020, όπου ψηφίστηκε ομόφωνα από το δημοτικό Συμβούλιο η απένταξη του Ο.Τ. 137 από το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης. Σήμερα επανερχόμαστε, με την ευκαιρία παρόμοιας απόφασης για το Ο.Τ. 145 -που…

Περισσότερα