Εκσυγχρονισμός του δημοτικού φωτισμού με Led μέσω σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ)

Έξυπνες και βιώσιμες πόλεις   Καινοτόμες τεχνολογίες. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου άνθρακα. Μείωση του κόστους λειτουργίας  Στόχος των σημερινών σύγχρονων πόλεων είναι  η εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ  της ανάπτυξης, της προστασίας του κλίματος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους, καθώς το ζητούμενο είναι η ικανοποίηση των αναγκών τους –καλύτερα από ό,τι γινόταν στο παρελθόν- εξοικονομώντας παράλληλα πόρους και μειώνοντας λειτουργικά κόστη. Για την επίτευξη του στόχου οι Δήμοι αναλαμβάνουν δράσεις εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνολογίες  και παρέχοντας ανάλογες υπηρεσίες -που εξασφαλίζουν την αστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη παράλληλα με…

Περισσότερα