Τελευταία ευκαιρία για την διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων!

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021

Καθώς πολύ συχνά παρατηρούνται διαφορές στα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων, μεταξύ αυτών που έχουν δηλωθεί στο Ε9 του ιδιοκτήτη και αυτών που βρίσκονται καταχωρημένα και αναγράφονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν οικειοθελώς τα πλήρη και ορθά στοιχεία, απαλλάσσοντάς τους από τα πρόστιμα και τις αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και τελών για την πενταετία 2015-2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Νόμου 4830/2021 (ΦΕΚ 169 – 18/09/2021), οι ιδιοκτήτες που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, καλούνται εκ νέου να υποβάλουν μέχρι την 31/12/2021 τις δηλώσεις με τα ορθά στοιχεία για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτών φόροι τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1/1/2020 μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης Τ.Μ. Ακινήτων» προς τους Ο.Τ.Α. είναι ήδη διαθέσιμη από τις 6/11/2021 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 31/12/2021, στην διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/. Η διαδικασία της υποβολής και της παρακολούθησης της δήλωσης παραμένει η ίδια, ενώ η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω των κωδικών TAXISnet του ιδιοκτήτη, χωρίς να χρειάζεται κανένα άλλο έγγραφο, δικαιολογητικό ή πιστοποιητικό.

Η ρύθμιση αφορά κάθε είδους ακίνητο, δηλαδή διαμερίσματα, μονοκατοικίες, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους και ακίνητα ηλεκτροδοτούμενα ή μη, είτε έχουν τακτοποιηθεί είτε όχι.

Αναλυτικά, η διαδικασία είναι η εξής:

1)            Σύνδεση στην διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/ και είσοδος με τους κωδικούς TAXISnet.

2)            Δημιουργία δήλωσης για το ακίνητο που επιθυμείτε να διορθώσετε, επιλέγοντας πρώτα τον Δήμο και εξουσιοδοτώντας την ΑΑΔΕ για την αναζήτηση του ακινήτου σας

3)            Επιλογή ακινήτου, στο οποίο η πλατφόρμα αυτόματα δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στα δηλωμένα τετραγωνικά και σε εκείνα βάσει των οποίων γίνεται η χρέωση. Ο ιδιοκτήτης είτε αποδέχεται την διαφορά είτε την διορθώνει.

4)            Υποβολή της δήλωσης, πατώντας «Υποβολή».

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού είναι πλήρως ενημερωμένος για τυχόν διευκρινίσεις ή και διορθώσεις. Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εσόδων του Δήμου στον αρμόδιο υπάλληλο κύριο Κοντογιάννη, στον 1ο όροφο του Δημαρχείου (Μαραθωνοδρόμου 95) και στα τηλέφωνα 2132014755 και 2132014783.

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις