Η νέα Σύμβαση δωρεάς με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Η νέα Σύμβαση δωρεάς με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

της Ζωής Ράπτη

Το κράτος μεριμνά για το συλλογικό βίο και ρυθμίζει τομείς της ζωής των πολιτών αλλά δεν λειτουργεί ερήμην της κοινωνίας. Οι δυνάμεις του  Δημοσίου δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν μόνες τους έκτακτες ανάγκες και επείγοντα προβλήματα. Οι δωρητές, οι εθνικοί ευεργέτες, τα Ιδρύματα και οι οργανώσεις που επικεντρώνονται στο φιλανθρωπικό έργο είναι πολύτιμοι αρωγοί της Πολιτείας σε κάθε περίπτωση.

Έχοντας αυτά κατά νου και γνωρίζοντας την προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην πατρίδα αλλά και την πρόθεσή του να βοηθήσει στην ενίσχυση του τομέα της Ψυχικής Υγείας  προχωρήσαμε στην προσθήκη μιας επιμέρους δωρεάς, στην κύρια σύμβαση με τίτλο «Πρωτοβουλία για την Υγεία», με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, την οποία ψηφίσαμε πρόσφατα στη Βουλή με το ν.4812/2021.

Η νέα δωρεά, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πενταετούς επιστημονικού έργου, για τη μεταφορά και ανάπτυξη κορυφαίας διεθνούς τεχνογνωσίας σε θέματα παιδικής ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, σε στενή συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο «Child Mind», με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο σχεδιασμό και την παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, στην εξασφάλιση κλινικής τεχνολογίας αιχμής καθώς και στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου μοντέλου φροντίδας στη χώρα μας, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών στην προστασία και την ενδυνάμωση που χρειάζονται.

Για τον λόγο αυτό προβλέπεται η δημιουργία «Εθνικού Κέντρου Αναφοράς» για την Παιδική Ψυχική Υγεία, το οποίο θα λειτουργήσει ως ο τοπικός φορέας  υλοποίησης του νέου προγράμματος, και το οποίο σχεδιάζεται να λειτουργήσει εντός των εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Αυτό το σημαντικό έργο θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεταξύ άλλων, μέσω του προγράμματος, θα δοθεί η δυνατότητα παροχής υποτροφιών σε φοιτητές, που ειδικεύονται στην παιδική ψυχική υγεία, το κόστος των οποίων θα καλυφθεί εξ΄ολοκλήρου από το Ίδρυμα.

Στο πρώτο μέρος της δωρεάς περιλαμβάνονται δράσεις όπως η κλινική υποστήριξη παιδιών και οικογενειών με αυξημένες και σύνθετες ανάγκες ψυχικής υγείας και η ανάπτυξη δικτύων επαγγελματιών παιδικής ψυχικής υγείας και συνεργασιών με νοσοκομεία και φορείς ανά τη χώρα.

Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνεται η μελέτη ανακατασκευής, ανακαίνισης και εξοπλισμού υφιστάμενου κτιρίου, εντός επί του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» για τις ανάγκες στέγασης του αναφερθέντος Εθνικού Κέντρου Αναφοράς.

Επιπλέον το  Ίδρυμα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ανακατασκευή και τον εξοπλισμό του κτιρίου 200 τ.μ. περίπου εντός του  χώρου του Νοσοκομείου «Αγία Σοφία»,  προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς και να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες.

Αυτή η δωρεά και η άψογη συνεργασία της κυβέρνησης με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δείχνουν τον δρόμο που μπορούμε να ακολουθήσουμε, κράτος, ιδρύματα και φορείς του ιδιωτικού τομέα ώστε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους Έλληνες πολίτες.

Η Ζωή Ράπτη είναι Υφυπουργός Υγείας, Βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών

 

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις