«Περί γυναικός»

«Περί γυναικός» Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παπαγγελοπούλου, θεολόγου, Εφημερίου Αγίου Δημητρίου Ψυχικού «Γυναίκαν ανδρείαν τίς ευρήσει. Τιμιωτέρα δέ εστί λίθων πολυτελών ή τοιαύτη. Παροιμιών Κεφ.37. Έμπνευσμένος Ύμνος πρός την γυναίκα και Μητέρα χάρις σ’ αυτήν «περίβλεπτος γίνεται ο ανήρ αυτής». Είναι η νοικοκυρά που επαγρυπνεί εις την διακυβέρνησιν του σπιτιού, φροντίζει τα παιδιά της, επαινείται από τον άνδρα της και μοιράζει την ζωήν της, εις έργα φιλανθρωπίας και στεφανώνει την ζωήν της, με τον φόβον Κυρίου. Ποιός λοιπόν θα εύρη γυναίκα ενάρετον, ρωτά ο συγγραφεύς των παροιμιών. Η γέννησις του Κυρίου Ημών Ιησού…

Περισσότερα

Ψυχικό: Κηπούπολις ή ένα όμορφο προάστιον;

  Ψυχικό: Κηπούπολις ή ένα όμορφο προάστιον; Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παπαγγελοπούλου – Θεολόγου Εφημερίου Αγίου Δημητρίου Ψυχικού Όταν το 1923 εδημιουργήθη το προάστιο Ψυχικό πολλοί επωφελήθησαν να αγοράσουν οικόπεδα για μόνιμη κατοικία που θα πληρούσε όλους τους όρους υγεινής και καλής διαβιώσεως. Έτσι σιγά-σιγά εδημιουργήθη ένας ωραιότατος τόπος διαμονής με πολύ πράσινο και πολύ κοντά στην Αθήνα μόλις 6 χλμ. Όμως κατά καιρούς διάφοροι έχοντες συμφέροντα επενέβησαν στο ρυμοτομικό σχέδιο με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του προαστίου. Δρόμοι μικροί εις πλάτος, συρρίκνωσις οικοπέδων και άλλες επεμβάσεις εδημιούργησαν προβλήματα σοβαρά. Αλλ’…

Περισσότερα