Προκήρυξη Πρόσληψης 1 Ατόμου από την ΕΣΤΙΑ

Η ΕΣΤΙΑ – Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση, στα πλαίσια της προκήρυξης «Προγράμματα Άθλησης για Όλους 2018-2019» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πρόκειται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα διάρκειας 28 εβδομάδων, με ημερομηνία έναρξης  11/12/2018 και με τίτλο «Κολύμβηση & Άθληση ΑΜΕΑ». Γι’ αυτό το σκοπό ζητά: Έναν/ Μία Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένης Ειδικής Αγωγής, για εργασία με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος. Απαιτούμενα προσόντα: α) Πτυχίο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένης Ειδικής Αγωγής και β) 3ετή επαγγελματική εμπειρία. Πρόσθετα προσόντα: Γνώσεις ναυαγοσωστικής. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ως…

Περισσότερα