Τα άμεσα έργα του Δήμου στο Νέο Ψυχικό

Τον τελευταίο καιρό  γράφονται και λέγονται διάφορα περίεργα για το Νέο Ψυχικό. Καλό είναι λοιπόν οι Δημότες μας να γνωρίζουν τι έργα πρόκειται να γίνουν άμεσα  η λίγο  αργότερα η συνεχίζονται στην Κοινότητα αυτή από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας για την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων και την κατασκευή των μεγάλων έργων του Νέου Ψυχικού. Θα  ξεκινήσει  λοιπόν τώρα  το καλοκαίρι  η εργολαβία «αποκατάστασης ζημιών στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας με κυβόλιθους» που υπάρχουν μόνο στο Νέο Ψυχικό. Επίσης  άλλη  εργολαβία «συντήρησης  κοινοχρήστων χώρων»  που περιλαμβάνει και την …

Περισσότερα