Αλλάζει μετά το Μάιο το καθεστώς συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Στο παρά πέντε κινήθηκαν οι Δήμοι   Σε αγώνα δρόμου για να προλάβουν τις προθεσμίες αποδύονται Δήμοι και δημόσιοι φορείς. Εξαιρετικά αυστηρές οι διατάξεις για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ευεργετικές για τους πολίτες. Τεράστιοι κίνδυνοι νομικοί και χρηματικοί για τους Δήμους Άγρια πρόστιμα προβλέπει -για όσους δεν εναρμονίζονται με τις διατάξεις του, ο Γενικός  Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων  που αφορά το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Γενικός  Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ( GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται ήδη σε προαιρετική εφαρμογή, εδώ και…

Περισσότερα