Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών

Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών Συγκροτήθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο η Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών. Η Επιτροπή είναι εννεαμελής και ασχολείται με θέματα γενικότερης ασφάλειας, πυρασφάλειας, πλημμυρών και πολιτικής προστασίας Συγκαλείται σε περιπτώσεις καταστάσεων εκτάκτων αναγκών όταν από την εκτίμηση της κατάστασης προκύπτουν αυξημένες ανάγκες διαχείρισής τους στο αντίστοιχο διοικητικό επίπεδο. Σκοπός της είναι η λήψη αποφάσεων επιτελικού επιπέδου ιδίως για την εξασφάλιση πόρων, επιπλέον αυτών που διατίθενται υπό κανονικές συνθήκες, για την ενίσχυση του έργου του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 58 και των Κέντρων Συντονισμού επιπέδου Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας…

Περισσότερα