Πρόσκληση «Απολογισμού Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους  2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ   Πρόσκληση (άρθρου 217 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει),  Καλούνται οι κάτοικοι και φορείς του  Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην ειδική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και  ώρα 18:00΄  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου – Λυκείου Ψυχικού, (οδός Ροΐδη και Θεοτόκη 1 – Ψυχικό), με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης «Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους  2017». Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ (φύλλο εφημερίδας 12-11-2018)

Περισσότερα