50 θέσεις εργασίας στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

25.000 νέες θέσεις εργασίας σε Δήμους, Περιφέρεια και Υπουργεία

Γράφει η Λυδία Λέκκα

Η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με Δημόσια Πρόσκληση καλεί ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, να συμμετάσχουν στην διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 25.000 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες και Υπηρεσίες και Υπουργεία, με στόχο την απασχόλησή τους μέσω των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν – Προθεσμία Υποβολής

Η Δημόσια Πρόσκληση (Νο 2/2022) αφορά εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, συμμετέχοντας «στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022, ώρα 11π.μ.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις – Βήμα βήμα η διαδικασία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου Gov.gr είτε μέσω του ιστότοπου του ΟΑΕΔ oaed.gr

  • Μέσω του gov.gr

Στο gov.gr (www.gov.gr), οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ενότητας “Εργασία και Ασφάλιση”- “Αποζημιώσεις και Παροχές” – “Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα” (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera).

Με τις επιλογές “Είσοδος στην Υπηρεσία” και “Είσοδος στο Σύστημα”, οι αιτούντες καταχωρούν τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet.

  • Μέσω του oaed.gr

Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ  (www.oaed.gr), οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του πεδίου καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Οι νέοι χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ», υποβάλλουν τις αιτήσεις τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet.

Το Πρόγραμμα αναλυτικά –θέσεις εργασίας, προϋπολογισμός, στόχοι

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας αφορά στην απασχόληση συνολικά 25.000 ωφελούμενων, εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Κέντρα Κοινωνικής Πολιτικής και λοιπούς φορείς, με την ακόλουθη κατανομή:

  • Δήμοι: 20.397 θέσεις (81,6%) (για την κατανομή ελήφθησαν υπόψη οι αυξημένες ανάγκες των δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού)
  • Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3 %)
  • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 348 θέσεις (1,4 %)
  • Λοιποί Φορείς: 1.689 θέσεις (6,7 %)

Με το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα προσληφθούν σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπούς φορείς 11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114 άνεργοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).

Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ (132 εκατ. ευρώ) και του ΟΑΕΔ (56,6 εκατ. Ευρώ).

Η δράση συνιστά μια ολοκληρωμένη ενεργητική πολιτική απασχόλησης που θα βοηθήσει στην εργασιακή ένταξη των ανέργων και έχει δύο σκέλη: α) την απασχόληση των εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργων για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ κλπ και β) την παροχή προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε 11 στοχευμένες θεματικές ενότητες, που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

Στόχος του νέου προγράμματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση σε «προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, αλλά και στην παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους Δήμους και τις Περιφέρειες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Κοινωφελής Εργασία στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, οι θέσεις που προβλέπονται μέσω του Προγράμματος έχουν ως εξής:

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 30
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 7
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις