Ιδιωτική Ασφάλιση.. Αναγκαίο κακό ή καλό για την ζωή μας;

Ιδιωτική Ασφάλιση.. Αναγκαίο κακό ή καλό για την ζωή μας; Είναι γεγονός πως ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης οφείλει να είναι συμπληρωματικός προς την κοινωνική. Συμβαίνει όμως αυτό; Λαμβάνοντας υπόψη την αντικειμενική αδυναμία του κράτους να ανταποκριθεί με επάρκεια στα θέματα Υγείας και Σύνταξης, η απάντηση τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο εύκολη. Παρατηρούμε τον κόσμο να στρέφεται πιο συστηματικά πλέον στην σύναψη ιδιωτικού συμβολαίου για την κάλυψη των αναγκών του. Οι αξιοπρεπείς συνθήκες και η άμεση πρόσβαση σε περίπτωση νοσηλείας έρχεται σε αντίθεση με την απαράδεκτη κατάσταση που…

Περισσότερα