Αρχαία για όλους!

Σε πείσμα αυτών που υποστηρίζουν πως τα Αρχαία Ελληνικά είναι δύσκολα και δυσνόητα και πως η εκμάθησή τους δεν έχει καμία χρησιμότητα και αξία στις ημέρες μας, η Ελληνική Αγωγή, με συνεχή παρουσία στο χώρο από το 1994, επιμένει στην διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών σε παιδιά από 3 κιόλας ετών! Στα προσχολικά τμήματα, τα παιδιὰ έρχονται σε επαφὴ με την Αρχαία Ελληνικὴ γλώσσα μέσα απὸ την διδασκαλία των μύθων του Αισώπου και την δραματοποίησή τους. Τα παιδιά του δημοτικού δημιουργούν διαλόγους στα Αρχαία Ελληνικά, ενώ ξεκινούν ετυμολογία συνδυασμό προφορικού και…

Περισσότερα