Υπεραγορά LIDL στο Νέο Ψυχικό

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Οι τελευταίες εξελίξεις

Εξελίξεις σημειώθηκαν στο θέμα της άδειας ανέγερσης υπεραγοράς LIDL στο πρώην κτήριο της Miele, στο Νέο Ψυχικό.  Με μία αιφνιδιαστική κίνηση, την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου, υπέγραψε για την άρση της διακοπής εργασιών, που είχε επιβληθεί μετά από σχετική αίτηση των Αντιδημάρχων Δημήτρη Φωτιάδη, Πολιτικού Μηχανικού και Ελένης Ζέππου, Δικηγόρου.

Θυμίζουμε ότι μετά την αρχική προέγκριση που είχε δοθεί από την ΥΔΟΜ στις αρχές Αυγούστου 2022, ο Δήμος δεν μπορούσε να στραφεί εναντίον της ίδιας του της Υπηρεσίας, οπότε μετά τον σάλο που ξεσηκώθηκε, οι δύο Αντιδήμαρχοι ενήργησαν ως ιδιώτες και κατέθεσαν την σχετική αίτηση διακοπής των εργασιών.

Εναντίον της ΥΔΟΜ είχε στραφεί ο Μορφωτικός Εξωραϊστικός Όμιλος (ΜΕΟ) Νέου Ψυχικού ζητώντας την ανάκληση της Άδειας και η εκδίκαση της υπόθεσης είχε οριστεί για τις 6 Νοεμβρίου.

Μετά την κίνηση αυτή του Διευθυντή της ΥΔΟΜ, το θέμα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 31 Οκτωβρίου η Κατερίνα Αλεξοπούλου, ζητώντας να συζητηθεί άμεσα, λόγω της σοβαρότητας, αλλά και της στενότητας των χρονικών περιθωρίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα όρισε συνάντηση την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, στην οποία στην οποία παρευρέθησαν οι δύο δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση -ο Βασίλης Μπραβάκος εκ μέρους του ΜΕΟ και ο Βασίλης Παπαδημητρίου εκ μέρους του Δήμου-, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που ασκούν την δικηγορία -η Ελένη Ζέππου, ο Μάκης Μαζαράκης και η  Κατερίνα Αλεξοπούλου-, ο Δημήτρης Φωτιάδης, Πολιτικός Μηχανικός, η Σοφία Μαστρογιωργάκη Πρόεδρος του ΜΕΟ, ο Παντελής Χαροκόπος πρώην Δήμαρχος Νέου Ψυχικού και ο Μπάμπης Μπονάτσος, πρώην Πρόεδρος του ΜΕΟ και νεοεκλεγείς Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού.

Όπως κατέληξαν οι συμμετέχοντες, μόνη λύση μετά την άρση της διακοπής των εργασιών από την ΥΔΟΜ, είναι πλέον η αναστολή της Άδειας Ανέγερσης της υπεραγοράς με απόφαση του Δημάρχου -σύμφωνα με την διάταξη 52, παρ. 1 του ΠΔ 18/189 και άπαντες συμφώνησαν ότι αυτό αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη, απλή, γρήγορη και συμφέρουσα λύση και για την υλοποίησή της συντάχθηκε σχετική επιστολή από την Πρόεδρο του ΜΕΟ, που έχει ήδη πρωτοκολληθεί στο Γραφείο Δημάρχου.

Η τύχη της υπόθεσης λοιπόν, αλλά και η προστασία του Νέου Ψυχικού, βρίσκονται πλέον στα χέρια του απερχόμενου Δημάρχου Δημήτρη Γαλάνη.

Στις 6 Νοεμβρίου η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Ιανουαρίου 2024. Η επιστολή του ΜΕΟ προς τον Δήμαρχο, παρατίθεται αυτούσια:

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

5 Νοεμβρίου 2023

Προς

Τον Δήμαρχο του Δήμου Φιλοθέης  Ψυχικού κ. Δημήτριο Γαλάνη

Μαραθωνοδρόμου αρ. 95  – Ψυχικό

Θέμα: Αναστολή Εκτέλεσης

Όπως γνωρίζετε, ο Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Όμιλος Νέου Ψυχικού (Μ.Ε.Ο.) έχει ασκήσει κατά του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου την από 16/2/2023 αίτηση ακυρώσεως (ΑΚ311/23-2-2023) της υπ’ αριθμ. 525024/10-11-2022 Οικοδομικής Άδειας επ’ ονόματι της εταιρείας «ΜΗΛΕ-ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» και εν συνεχεία της εταιρείας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», που αφορά στην ανέγερση Υπεραγοράς στο Νέο Ψυχικό (επί ακινήτου τους στο Ο.Τ. 173).

Η ως άνω αίτηση ακυρώσεως έχει ήδη κοινοποιηθεί προς τον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, που έχει κληθεί να διατυπώσει τις απόψεις του, όπως ο νόμος ορίζει, και να εμφανισθεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο.

Η συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, μετά από δύο αναβολές, έχει ορισθεί για τις 18/1/2024.

  • Επειδή με την υπ’ αριθμ. 756/16-1-2023 πράξη του αν. προϊσταμένου της ΥΔΟΜ Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν, είχε διαταχθεί η διακοπή εργασιών στο υπόψη ακίνητο στο οποίο αφορά η προσβληθείσα άδεια οικοδομής.
  • Επειδή με την υπ’ αριθμ. 17190/27-10-2023 πράξη του ιδίου ως άνω αν. προϊσταμένου της ΥΔΟΜ Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν, ήρθησαν τα μέτρα προσωρινής διακοπής που είχαν διαταχθεί.
  • Επειδή ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού, εκπροσωπούμενος από τον δήμαρχό του, έχει ήδη διατυπώσει, κατά τον πλέον σαφή τρόπο, ενώπιον του Συμβουλίου Πολεοδομικών Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) την θέση ότι η ως άνω οικοδομική άδεια εκδόθηκε κατά παράβαση των ρυθμίσεων του ΓΠΣ του Νέου Ψυχικού ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις.
  • Επειδή, κατ’ αρθρ. 52 παρ. 1 του ΠΔ 18/1989 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εφαρμόζεται εν προκειμένω, σύμφωνα με το Ν. 702/1977, «αν υποβληθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ο αρμόδιος Υπουργός και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου το ανώτατο διοικητικό όργανό τους, μπορεί μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε αίτηση ακυρώσεως, να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλομένης πράξης».
  • Επειδή, όπως είναι γνωστό, οι δήμοι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ανώτατο διοικητικό όργανο αυτών είναι ο δήμαρχος.
  • Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, συντρέχει, τώρα, ουσιαστικός λόγος αναστολής εκτελέσεως της προσβληθείσης οικοδομικής άδειας, με πράξη/διαταγή του δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού, λαμβανομένου υπόψη ότι η επικειμένη έναρξη και συνέχιση εργασιών θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες άλλως δυσχερώς επανορθώσιμες βλάβες στο Νέο Ψυχικό.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε

Να διατάξετε την αναστολή εκτέλεσης της ως άνω προσβληθείσης οικοδομικής άδειας με αριθμ. 525024/10-11-2022 μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της ως άνω αιτήσεως ακυρώσεως.

Ψυχικό – Φιλοθέη, 6 Νοεμβρίου 2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Μ.Ε.Ο.

Σοφία Μαστρογιωργάκη

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις