Δήμος και Παιδεία

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Έξι παρεμβάσεις στην εκπαίδευση για ένα σχολείο υποστηρικτικό σε όλους

Στο «χέρι» του Δήμου το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των δημόσιων σχολείων

Έγιναν πράξεις στο Χαλάνδρι – Μπορούμε και στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

Στο μέσο της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα διαμορφώνονται νέες ορίζουσες στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, δηλ. επιδιώκεται ο αναπροσανατολισμός της σχολικής εκπαίδευσης με βάση τις επιστημονικές εξελίξεις και τις αναδυόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας αλλά και εκείνης του μέλλοντος.

Στο πνεύμα αυτό διατυπώνουμε προτασιακό πλαίσιο για την ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας:

  • Η ίδρυση και η λειτουργία τουλάχιστον μίας σχολικής μονάδας ανά βαθμίδα ως ΠΕΙ.Σ. Οι συγκεκριμένες μονάδες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως η ανάπτυξη ερευνητικών, δημιουργικών δράσεων, η πιλοτική εφαρμογή και ο πειραματισμός σε προγράμματα σπουδών, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, νέο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, νέα διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος για έρευνα και η συνεργασία σε αντικείμενα σχετικά με τις επιστήμες της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος, η δημιουργία ομίλων δημιουργικότητας και καινοτομίας, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης. Άρα, στο πλαίσιο της λειτουργίας της νέας Πειραματικής Σχολικής μονάδας θα δίνονται κατάλληλα μαθησιακά ερεθίσματα,  νέες κατευθύνσεις και αρχές, πολλαπλά κίνητρα και μεθοδολογικά εργαλεία για την επίτευξη πιο αποτελεσματικής διδασκαλίας μέσω της δημιουργίας δυναμικών κοινοτήτων μάθησης.
  • Λειτουργία οργανωμένης σχολής γονέων με στόχο την ουσιαστική και βιωματική επιμόρφωση των γονέων σε ευρεία θεματολογία κυρίως από τη σύγχρονη παιδαγωγική, την ψυχολογία και την επικοινωνία.
  • Ενδυνάμωση της πρωτοβουλίας για συνδρομή μας στην ανάπτυξη προγραμμάτων ομαλής μετάβασης από τη μία βαθμίδα στην άλλη σε συνεργασία πάντα με την εκπαιδευτική κοινότητα.
  • Ενίσχυση της λειτουργίας του νέου διευρυμένου ολοήμερου σχολείου. Πρώτιστη μέριμνά μας θα είναι η συνδρομή μας στη σφαιρική ενημέρωση των γονέων για τα πλεονεκτήματα αυτού του καινοτομικού θεσμού, τα οποία κυρίως είναι: α) η διεύρυνση του διδακτικού χρόνου για Μελέτη-Προετοιμασία των μαθητών/τριών, και β) η λειτουργία των Σχολικών Μαθητικών Ομίλων που εδράζεται στον Ανθρωποκεντρικό και Ανθρωποπλαστικό προσανατολισμό της Εκπαίδευσης ικανοποιώντας αποτελεσματικά τις πολλαπλές και σύγχρονες ανάγκες των μαθητών/τριών για κοινωνική, συναισθηματική, πνευματική και ‘‘εν γένει’’ ολόπλευρη ανάπτυξη.
  • Αναβάθμιση των υπηρεσιών συμβουλευτικής για τα πολυποίκιλα θέματα και πολυπαραμετρικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη σύγχρονη εποχή οι μαθητές και οι γονείς.
  • Λειτουργία οργανωμένης υπηρεσίας σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μαθητές από την ηλικία των 11 έως 18 ετών. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία που βοηθά, κατά τη διάρκεια της μαθητικής πορείας, να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/ήτριες τις κλίσεις και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες ζωής που θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν οι ίδιοι/ες τα θέματα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Ως εκ τούτων η λειτουργία του Δήμου σε αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και σε πλαίσιο αλληλοσεβασμού των διακριτών ρόλων και ολιστικότητας, να συμβάλει στον μετασχηματισμό του σύγχρονου σχολείου σε αειφόρο, βιωματικό, συνεργατικό, εξωστρεφές, συμπεριληπτικό και συμβουλευτικό, ώστε να υποστηρίξει όλους/ όλες τους/τις μαθητές/ήτριες.

Απώτερος σκοπός μας είναι να ενδυναμωθεί οριζοντίως για κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στον Δήμο μας.

 Γράφει ο Νίκος Μαρίνης

Διευθυντής του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου

Μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής μέχρι τον 8/2023

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το «συμμετέχω»

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις