ΑΝΕΥΘΥΝΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Η παρούσα δήλωση του Δημάρχου Δημήτρη Γαλάνη, η οποία και διαβάστηκε από τον ίδιο μετά την αναβολή δύο συμβουλίων λόγω μη απαρτίας σύσσωμης της Αντιπολίτευσης και πριν την έναρξη της Ειδικής Συνεδρίασης

Σε μια πρωτοφανή για τα χρονικά του Δήμου μας ενέργεια προέβησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης με τη συντονισμένη απουσία τους από τις προγραμματισμένες για σήμερα, 12 Ιουλίου 2023, δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απουσία τους αυτή είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη απαρτίας και συνεπώς τη ματαίωση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνονταν σοβαρότατα θέματα, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για κρίσιμες υποθέσεις του Δήμου, όπως η έκτακτη πρόσληψη προσωπικού με στόχο την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω καλοκαιριού, στην υπηρεσία πρασίνου (αποψιλώσεις για πυροπροστασία κλπ), η σύναψη σύμβασης για συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, η έγκριση της συνομολόγησης επενδυτικού δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών για την εκτέλεση του έργου «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στον Δήμο μας» και μια σειρά άλλων θεμάτων για την καθημερινή και όχι μόνο λειτουργία του Δήμου.

Με τη στάση τους παρεμποδίζουν και υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, ασκώντας στείρα αντιπολίτευση και αγνοώντας την υποχρέωση και το καθήκον τους απέναντι στους δημότες που τους εξέλεξαν για να υπηρετούν τον Δήμο και όχι να κάνουν μικροπολιτική.

Λυπούμεθα που άνθρωποι με τέτοια νοοτροπία διεκδικούν να διοικήσουν τον Δήμο μας.

Οι δημότες μας αξίζουν μια υψηλού επιπέδου εκπροσώπηση και η συμπεριφορά της σημερινής αντιπολίτευσης δυστυχώς δεν αντιστοιχεί στο επίπεδό τους.

Δημήτρης Γαλάνης

Δήμαρχος Φιλοθέης Ψυχικού

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις