Πενταετής παραγραφή οφειλών προς τους Δήμους

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Διαγράφονται όλα τα χρέη προς τους Δήμους που αφορούν στα έτη προ του 2013

Μια νέα νομοθετική ρύθμιση που συμπεριλήφθηκε σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ψηφίστηκε την Παρασκευή 17/2/2023, έρχεται να διαγράψει όλες τις βεβαιωμένες οφειλές προς τους Δήμους, οι οποίες γεννήθηκαν μέχρι και το έτος 2012 αλλά δεν εξοφλήθηκαν μέχρι σήμερα. Βάσει αυτής της ρύθμισης επίσης, μειώνεται άμεσα από τα 20 έτη στα 10 έτη και εν συνεχεία σταδιακά στα 5 έτη, η περίοδος παραγραφής των χρεών προς τους ΟΤΑ, με μεταβατική περίοδο 2 ετών μέχρι τις αρχές του 2025.

Συγκεκριμένα η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τα εξής:

Οφειλές ετών 2009 – 2012: Διαγράφονται οριστικά και δεν αναζητούνται. Στις οφειλές που διαγράφονται περιλαμβάνονται και εκείνες που τέθηκαν μεταγενέστερα σε ρύθμιση και δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη. Ποσά όμως που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Οφειλές ετών 2013-2017: Μπορεί να αναζητηθούν, να βεβαιωθούν και εισπραχθούν για δύο έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου. Στη συνέχεια παραγράφονται.

Οφειλές ετών 2018 και μετά και μελλοντικές οφειλές: Οι δήμοι μπορούν να βεβαιώνουν ταμειακά τα κάθε είδους οφειλόμενα ποσά, από οποιαδήποτε πηγή, που καθίστανται εισπρακτέα έσοδα, εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής, Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής παραγράφονται.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει όλα τα χρέη προς τους δήμους και, ενδεικτικά, τις οφειλές από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τον Δημοτικό Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, τα διάφορα Δυνητικά Δημοτικά Τέλη και τις σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιμα. Επίσης χρέη από πρόστιμα παραβάσεων του ΚΟΚ, τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης που επιβάλλονται από δημοτικές επιχειρήσεις, τέλη κοιμητηρίων, τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων.

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το top-nea.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις