Το στερνό «αντίο» στον Γεώργιο Κουτσούκο

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Επιμνημόσυνος λόγος

Ο Εφημέριος του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ψυχικού, ο αγαπητός σε όλους Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Παπαγγελόπουλος, εκφώνησε έναν σύντομο επιμνημόσυνο λόγο στον οποίο μίλησε με θερμά λόγια για τον εκδημήσαντα Γεώργιο Κουτσούκο, αναφέρθηκε στο αναπόφευκτο του θανάτου, αλλά και στην ελπίδα ότι θα συναντηθούμε όλοι και πάλι, στην Αιώνια Ζωή. Απηύθυνε δε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του αποθανώντος:

«Δικαίων δέ ψυχαί, ού μή άψηται αυτών βάσανος». Όντως αγαπητοί μου, τών δικαίων αι ψυχαί δέν θα γνωρίσουν καμμίαν ποινήν καθ΄ότι κατά τήν είς τήν γήν βιοτήν των έζησαν ευσεβώς και εναρέτως εφαρμόζοντες κατά τό ανθρώπινον τόν νόμον τού Θεού. Ήγάπησαν τόν Θεόν καθώς καί τόν συνάνθρωπόν τους ώς τόν εαυτόν των και ουδένα ηδίκησαν αφήνοντες μνήμην αγαθή και ζηλευτή. Τοιούτος υπήρξε και ο άγαπητός Γεώργιος Κουτσούκος κάτοικος Ψυχικού, οδός Πασχαλιάς, τού οποίου η βιοτή ήταν αξιοθαύμαστος. Άνήρ δραστήριος, διορατικός, εργατικός, φιλεύσπαχνος και αγαπητός. Έχαιρε εκτιμήσεως μέσα στήν κοινωνία και υπήρξε άριστος επιχειρηματίας καλός σύζυγος και πάνω απ΄όλα καλός πατέρας και πιστόν τέκνον τής εκκλησίας μας.

Όμως κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να αναχωρήσωμεν από τόν κόσμο αυτόν και να μεταβώμεν είς τήν άλλη ζωή πού ο Κύριος από πολλή αγάπη στό πρόσωπό μας ητοίμασε. Μή ξεχνώμεν ότι και ημείς κάποτε θα αποθάνωμεν καταλείποντες και όλον τόν μάταιον κόσμον, μέ τά αγαθά του κατευθυνόμενοι είς τόν ουρανόν. «Οι τά αγαθά ποιήσαντες είς Άνάστασιν ζωής, οι δέ τά φαύλα πράξαντες είς Άνάστασιν Κρίσεως».

Συνεπώς Άγαπητοί μου, δέν πρέπει να λυπούμεθα, γιατί ο χρόνος είναι εγγύς, πού όλοι μαζί θα εορτάσωμεν τό γεγονός αυτό.

Άς ευχηθούμε θερμά συλληπητήρια είς τήν εκλεκτήν συζύγόν του και τά εκλεκτά παιδιά του.  Είς τόν αγαπητόν μας Γεώργιον να ευχηθούμε καλό ταξίδι, καλή αντάμωσι.   

Άγαπητέ Γεώργιε πορεύου και αναπαύου εν ειρήνη. Ό Θεός τού ελέους και τής άγάπης σε περιμένει.

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις