Θεραπεία μέσω σκύλων εφαρμόζει το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης!

Θεραπεία μέσω σκύλων εφαρμόζει το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης!               Από τον Ιούνιου του 2018, το Ψυχιατρικό Τμήμα του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης έχει «επιστρατεύσει» τους τετράποδους φίλους μας, σε μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα θεραπεία. Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα  που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο 424 Νοσοκομείο, το ποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «Therapy Dogs – animal assisted therapy».   Στην πρώτη φάση του προγράμματος συμμετείχαν ομάδες αποτελούμενες κατά μέσο όρο από 20 ασθενείς, δύο συνοδούς με δύο ή…

Περισσότερα