Τα αρχαία ελληνικά από το … Βέλγιο στην Αθήνα

Τα αρχαία ελληνικά από το … Βέλγιο στην Αθήνα Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στην Ευρώπη είναι πλέον γεγονός. Σε πάνω από 30 ευρωπαϊκές χώρες, οι μαθητές από τις πρώτες τάξεις του σχολείου, αποκτούν γνώσεις και δημιουργούν βάσεις μαθαίνοντας Αρχαία Ελληνικά. Οι επιστήμονες έχουν κατά καιρούς αναδείξει έρευνες που δείχνουν την αναγκαιότητα της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών. Είναι τεκμηριωμένο ότι, όσοι έχουν διδαχτεί τα κλασικά κείμενα έχουν μεγαλύτερη ευκολία στην κατανόηση των θετικών επιστημών, γίνονται καλύτεροι επαγγελματίες και επιστήμονες και επιπλέον αναφέρονται και πολλά παραδείγματα σε μεγάλες μουσικές σχολές του…

Περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Σάββατο 30 Μαρτίου, στις 18:00 Τὰ τελευταῖα χρόνια, ὅλο καὶ περισσότερα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ προσθέτουν στὸ πρόγραμμά τους τὴν διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Ὄχι μόνον σὲ ἀκαδημαϊκὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ κυρίως στὴν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση. Τί εἶναι αὐτὸ ποῦ προκαλεῖ τόσο μεγάλο ἐνδιαφέρον στὴ γλώσσα τῶν προγόνων μας; Εἶναι τελικὰ μιὰ «νεκρὴ» γλώσσα; Ἐὰν ναί, τότε γιατί ἀσχολοῦνται τόσο πολὺ μὲ τὴν διδασκαλία της; Ἐὰν ὄχι, ποιὰ εἶναι τὰ ἐφόδια ποῦ μπορεῖ νὰ προσφέρει σὲ κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά; Μπορεῖ ἄραγε ἡ ἐκμάθηση μιᾶς…

Περισσότερα