ΨΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Γράφει ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαχρόνης

Ο Δήμος μας, στα πλαίσια υλοποίησης Τεχνικού του Προγράμματος, έχει προγραμματίσει δράσεις για τη βελτίωση του οδικού δικτύου και τη συντήρηση των πεζοδρομίων. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν ασφαλτοστρώσεις προϋπολογισμού 1.200.000€ σε ένα μεγάλο μέρος του Δήμου και θα υλοποιηθούν συντηρήσεις πεζοδρομίων προϋπολογισμού 368.280€. Τα εν λόγω έργα βρίσκονται προ συμβασιοποίησης και θα υλοποιηθούν άμεσα.

Έχουν επίσης εκπονηθεί από τον Δήμο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), τα οποία χρηματοδοτήθηκαν πλήρως από το Πράσινο Ταμείο.

Σχετικά με το πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης αναρτήθηκε την 01-07-2022 και απεστάλη στην Κ.Ε.Δ.Ε. την 08-07-2022, είχε δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 29-07-2022, διάστημα πολύ μικρό για να προλάβουν οι Υπηρεσίες να ετοιμάσουν και να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις προς χρηματοδότηση. Σημειώνεται ότι οι προς υποβολή προτάσεις έπρεπε να έχουν πλήρη μελετητική ωριμότητα (τεύχη δημοπράτησης) και να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις (από Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη, Υπουργείο κτλ.).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το πρόγραμμα αφορούσε Δήμους που είχαν ήδη κληθεί να προετοιμαστούν για την υποβολή προτάσεων και την ένταξή τους. Σε αυτούς τους Δήμους δεν είχε επιλεγεί ο Δήμος μας. Επισημαίνεται ότι, ενώ λίγους μήνες αργότερα τροποποιήθηκε η πρόσκληση, δεν δόθηκε καμία παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

Επιπλέον, οι προτάσεις που μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αφορούν την παρεχόμενη οδική ασφάλεια και τη μείωση των ατυχημάτων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με δράσεις όπως μέτρα μείωσης της ταχύτητας, μέτρα μείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου, μέτρα ενθάρρυνσης της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος. Δεν αφορούν εργασίες συντήρησης οδοστρώματος, πεζοδρομίων ή τη δημιουργία διαβάσεων.

Ειδικά όσον αφορά τις διαβάσεις πεζών κοντά σε σχολεία, επισημαίνουμε πως η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων του Δήμου μας διαθέτει διαβάσεις. Εξαιρούνται αυτά που βρίσκονται σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, στους οποίους εξ’ ορισμού δεν κατασκευάζονται διαβάσεις πεζών καθώς οι πεζοί έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν ολόκληρη την επιφάνεια των δρόμων αυτών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης & Πολιτικής Προστασίας

ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις