Στις επάλξεις για την προστασία της φυσιογνωμίας του Προαστίου μας

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Συνέντευξη του Δημάρχου Δημήτρη Γαλάνη

στη Λυδία Λέκκα


– ο κίνδυνος προ των πυλών

– ο ρόλος της Πολεοδομίας

– οι ενέργειες του Δήμου

Ένα κρίσιμης σημασίας θέμα, που αφορά την διαφύλαξη της φυσιογνωμίας του Προαστίου μας, συζητήθηκε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο της 10/11/2022. Αφορμή στάθηκαν οι τροποποιήσεις που έχει επιφέρει η πρόσφατη Νομοθεσία σε διατάξεις και προβλέψεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Το θέμα είχε ως εξής: “Λήψη απόφασης περί μη εφαρμογής της προσαύξησης του ύψους του συντελεστή δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ΝΟΚ στα ακίνητα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού”.

Η συζήτηση του θέματος διήρκεσε τρεις και πλέον ώρες και συμμετείχε σε αυτήν εκτενώς και ο νομικός συνεργάτης του Δήμου, Βασίλειος Παπαδημητρίου.

Προκειμένου να κατανοήσουμε το διακύβευμα αλλά και το ζητούμενο του πολυδιάστατου αυτού θέματος -νομικό, πολεοδομικό, περιβαλλοντικό, αλλά και αισθητικό- που αφορά κάθε έναν δημότη και κάτοικο του προαστίου μας, συναντηθήκαμε με τον Δημήτρη Γαλάνη, Δήμαρχο Φιλοθέης – Ψυχικού και είχαμε μαζί του μία ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική συζήτηση.

– Κύριε Δήμαρχε θα θέλατε να εξηγήσετε στους αναγνώστες μας, απλά και κατανοητά, ποιος είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι τρεις Κοινότητες του Δήμου μας;

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η φυσιογνωμία του Ψυχικού και της Φιλοθέης, καθορίζεται και κατοχυρώνεται βάσει παλαιών Βασιλικών και Προεδρικών Διαταγμάτων. Ως “κηπουπόλεις”, προστατεύονται από το Άρθρο 24 του Συντάγματος και αναγνωρίζονται από την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην περίπτωση του Νέου Ψυχικού, οι όροι δόμησης (μεταξύ των οποίων ο συντελεστής δόμησης, το ύψος και το ποσοστό κάλυψης), έχουν καθορισθεί από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο αλλά και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

– Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει τώρα και ποιος είναι ο κίνδυνος που ελλοχεύει;

Εδώ και κάποια χρόνια έχουν ψηφιστεί διάφορες διατάξεις και νομοθετήματα που προβλέπουν τροποποιήσεις του Γενικού (ΓΟΚ) και κατόπιν του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) γενικότερα, χωρίς όμως να λαμβάνουν υπ’ όψιν περιοχές στις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα, μοναδικά και συνταγματικά κατοχυρωμένα χαρακτηριστικά που τις καθιστούν εκ των πραγμάτων εξαιρετέες. Τον τελευταίο χρόνο, μετά την υποχώρηση της πανδημίας, παρατηρείται στον Δήμο μας μια έκρηξη στην ανέγερση οικοδομών οι ιδιοκτήτες των οποίων, επωφελούμενοι από γενικές προβλέψεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, προβαίνουν σε προσαύξηση του ύψους και των τετραγωνικών που οικοδομούν. Αυτό, εάν το αφήσουμε να γενικευτεί, θα επιφέρει δραματική επιδείνωση των οικιστικών συνθηκών, προσαυξάνοντας ανεπίτρεπτα τις παραμέτρους της δομήσεως.

Εάν μιλάμε για ήδη ισχύουσα Νομοθεσία, με ποιο σκεπτικό μπορεί να εμποδιστεί η εφαρμογή της;

Οι επιμέρους διατάξεις και όροι δόμησης της Φιλοθέης και του Ψυχικού, ειδικώς σε ό,τι αφορά το συντελεστή δόμησης, το ποσοστό κάλυψης, το ύψος και τον ανώτατο αριθμό ορόφων θα πρέπει να ερμηνεύονται στενά και αυστηρά υπό το πρίσμα του Άρθρου 24 του Συντάγματος και εν όψει του προέχοντος χαρακτήρα των περιοχών αυτών ως κηπουπόλεων, όπως άλλωστε αναγνωρίζονται και στην πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι εν λόγω ρυθμίσεις αποτελούν κατ’ εξοχήν κανόνες δημοσίας τάξεως και είναι στενώς ερμηνευτές για την αποτελεσματική τήρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος, κατισχύουν δε των μεταγενέστερων διατάξεων των Οικοδομικών Κανονισμών (ΓΟΚ και ΝΟΚ), ως ειδικότερες και ως τείνουσες στην προστασία της φυσιογνωμίας της Φιλοθέης και του Ψυχικού ως Κηπουπόλεων, αλλά και των όρων διαβίωσης και υποδομών των κατοίκων. Το σκεπτικό αυτό αρμόζει και στην περίπτωση του Νέου Ψυχικού, όπου οι όροι δόμησης, μεταξύ των οποίων ο συντελεστής δόμησης, το ύψος και το ποσοστό κάλυψης έχουν καθορισθεί από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο αλλά και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Ερμηνευμένες δε σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι ανωτέρω διατάξεις του ΝΟΚ δεν μπορούν να εφαρμοσθούν ευθέως στον Δήμο μας και χρήζουν περαιτέρω εξειδίκευσης με Προεδρικό Διάταγμα.

Πώς μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ανέγερσης οικοδομών με αυξημένους συντελεστές δόμησης, κάλυψης κλπ;

Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση αδειών ανέγερσης, αλλά και πάσης φύσεως αδειών οικοδομικών εργασιών, είναι η Πολεοδομία. Ο Δήμος πήρε λοιπόν την κατάσταση στα χέρια του, προχωρώντας στη σύσταση της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) και εξασφαλίζοντας έτσι την διατήρηση του πολεοδομικού κεκτημένου του χαρακτήρα του προαστίου ως κηπούπολης. Το εγχείρημα βέβαια δεν ήταν εύκολο, διότι για να γίνουν οι προσλήψεις των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων που είναι απαραίτητοι για την στελέχωσή της, χρειάστηκε να συμπράξει ο Δήμος μας με τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, με τον οποίο δημιουργήσαμε από κοινού Αναπτυξιακή Εταιρεία, μέσω της οποίας και οι δυο Δήμοι κατόρθωσαν να έχουν σήμερα σε πλήρη λειτουργία ο καθένας την δική του ΥΔΟΜ.

Πόσο σημαντική θεωρείτε την συμβολή της Υπηρεσίας Δόμησης στην διαφύλαξη του χαρακτήρα του Δήμου μας;

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η ΥΔΟΜ καθίσταται πλέον θεματοφύλακας της φυσιογνωμίας του προαστίου μας. Αποδεικνύεται λοιπόν κομβικός ο ρόλος της νεοσύστατης αυτής υπηρεσίας και δικαιωνόμαστε όλοι εμείς, που επιμείναμε για την δημιουργία της.

 – Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τι ακριβώς αφορούσε;

Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο φέραμε, ως Δημοτική Αρχή, πρόταση για να εκδοθεί απόφαση για την μη εφαρμογή των νέων πολεοδομικών διατάξεων. Η πρόταση αυτή ψηφίστηκε φυσικά ομόφωνα. Για την υλοποίησή της, θα εκδοθεί από εμένα, ως Δήμαρχο, σχετική εγκύκλιος προς την ΥΔΟΜ, βάσει της οποίας δεν θα τυγχάνουν ευθείας εφαρμογής οι γενικές πολεοδομικές διατάξεις που αλλάζουν τους θεσμοθετημένους ανά Κοινότητα όρους δόμησης για ακίνητα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, δεδομένου ότι δεν έχουν εισαχθεί με τροποποίηση των ειδικών Διαταγμάτων που διέπουν τους όρους δόμησης κάθε μίας από τις τρεις Κοινότητες. Στην εγκύκλιο θα αναφέρονται όλες οι επιμέρους διατάξεις του ΝΟΚ που τροποποιούνται.

(άρθρα 10 παρ. 1, 15 παρ. 8 εδ. 1 και 2, 19 παρ. 2 και 25 παρ. 1 Ν, 4067/2012 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 Ν.4258/2014, το άρθρο 7 Ν. 4315/2014, το άρθρο 78 Ν. 4495/2017, ν. 4759/2020 και το άρθρο 252 Ν. 4782/2021)

 – Εσείς, ως Δήμαρχος, πώς βλέπετε αυτήν την Απόφαση;

Πιστεύω πως αναμφισβήτητα πρόκειται για μία ρηξικέλευθη και πρωτοποριακή απόφαση. Είμαστε ο πρώτος Δήμος που προχώρησε τόσο δυναμικά. Και φυσικά είμαι όχι μόνον ικανοποιημένος, αλλά και ιδιαιτέρως περήφανος, για την ομοφωνία και την ομόνοια που επικράτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου συμπολίτευση και αντιπολίτευση, σταθήκαμε ενωμένοι και αποφασιστικοί απέναντι στον επί θύραις κίνδυνο, υπερασπιζόμενοι τον κοινό σκοπό. Από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε έναν από τους Συμβούλους. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, που χειρίστηκαν το ζήτημα: τον Νομικό μας συνεργάτη Βασίλη Παπαδημητρίου και τους Αντιδημάρχους Ελένη Ζέππου, Νίκο Ζερβό και Δημήτρη Φωτιάδη, που εργάστηκαν, μελετώντας σε βάθος ένα τόσο πολύπλοκο θέμα, που απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις τόσο σε πολεοδομικά όσο και σε νομικά ζητήματα.

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το top-nea.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις