Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Ποιοι το δικαιούνται – αναλυτικά οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά

Εγκρίθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Οκτωβρίου τα κριτήρια καταβολής του βοηθήματος στους οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού,  για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Το «βοήθημα» είναι μία έκτακτη παροχή ενός χρηματικού ποσού, κυμαινόμενο ανάλογα με το εισόδημα και άλλα κοινωνικά κριτήρια, δίνεται κάθε χρόνο σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου μας, επιπλέον τυχόν παροχών σε είδος (τρόφιμα, φάρμακα, κτλ.).

Σύμφωνα με την φετινή εισήγηση των Κοινωνικών Λειτουργών του Δήμου, ο αριθμός των πολιτών που πλήττονται από την κοινωνικοοικονομική κρίση έχει αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα κατόπιν των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων που έφερε η πανδημία COVID-19.

Βασικό κριτήριο επιλογής των ωφελούμενων είναι η διαπίστωση της οικονομικής αδυναμίας, η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων, όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνθεση νοικοκυριού / Συνολικό εισόδημα

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό με συνολικό εισόδημα μέχρι 7.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη με συνολικό εισόδημα μέχρι 9.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος με συνολικό εισόδημα μέχρι 11.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη με συνολικό εισόδημα μέχρι 13.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω        με συνολικό εισόδημα μέχρι 15.000€.

Τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήριρα προσαυξάνονται κατά 3.000€ εάν υπάρχει:

  • Πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ ή από οποιοδήποτε δημόσιο φορέα για οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας
  • Μακροχρόνια ανεργία (από 12 μήνες και άνω)
  • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας έως 400€

Προκειμένου να χορηγήσει ο Δήμος το οικονομικό βοήθημα σε απόρους, οι δικαιούχοι αρκεί να είναι κάτοικοι και όχι κατ’ ανάγκη δημότες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Το βοήθημα θα δοθεί κατά προτεραιότητα σε όσους δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα από το Κράτος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 

Α. Δικαιούχοι (πρώην ΚΕΑ) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

1.Αντίγραφο τελευταίας εγκριτικής αίτησης του ΕΕΕ (ΚΕΑ), που να είναι σε ισχύ

2.Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ

3.Αντίγραφο λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτούντα και Υπεύθυνη Δήλωση

4.Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο κατοικίας ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

 

Β. Λοιποί δικαιούχοι:

1.Αίτηση δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου

2.Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ

3.Εκκαθαριστικό εφορίας και αντίγραφο Δήλωσης Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση υποβολής ξεχωριστής Φορολογικής Δήλωσης θα υποβάλλονται Ε1 και Εκκαθαριστικό και του δευτέρου συζύγου

4.Σε περίπτωση φιλοξενίας, Εκκαθαριστικό εφορίας και αντίγραφο Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών.

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου)

6.Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο κατοικίας ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

7.Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει).

8.Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα ή μέλους της οικογένειας σε ισχύ

9.Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτούντα και Υπεύθυνη Δήλωση

10.Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας απόφαση διαζυγίου ή αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο περί διάστασης ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας.

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τερτσέτη 44-Ν. Ψυχικό) κατόπιν ραντεβού με αυτοπρόσωπη παρουσία ή κατόπιν συνεννοήσεως ηλεκτρονικά στο email:pronoia@0177.syzefxis.gov.gr

Προσοχή

Για άτομα που συμβιώνουν στην ίδια οικία, δικαίωμα αίτησης έχει ο ένας εξ΄αυτών, που πρέπει να δηλώσει το συνολικό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) των συνοικούντων, όπως αυτό προκύπτει από τα εκκαθαριστικά και τις φορολογικές δηλώσεις όλων των ενηλίκων μελών που κατοικούν στην ίδια οικία.

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το top-nea.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις