Βασίλειος Σκαρβέλης

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Άποχαιρετισμός

Βασίλειος Σκαρβέλης

Τήν 29ην Ιουνίου ενεστώτος έτους εξεδήμησεν είς Κύριον ο Βασίλειος Σκαρβέλης, υιός τού Καρδαμυλίτη Καπετάνιου και εφοπλιστή Γεωργίου Σκαρβέλη και τής Μαρίας Κουκουνά.

Γεννήθηκε στα Καρδάμυλα τής Χίου. Φοίτησε ως μαθητής είς τήν Αναργύριο Σχολή τών Σπετσών και σπούδασε οικονομικά είς το Πανεπιστήμιον Πειραιώς και είς το Οικονομικόν Παν/μιον τού Λονδίνου (LSE).

Μετά τίς σπουδές του εργάστηκε ως στέλεχος είς τήν οικογενειακήν ναυτιλιακήν επιχείρησιν Scarmar είς τόν Πειραιά. Είχε ένα ωραίο γάμο, επιτυχημένο με τήν εκλεκτήν τής καρδιάς του Μαρία Φράγκου, γιά 52 χρόνια, η οποία στάθηκε δίπλα του με πολλή αγάπη και αφοσίωση. Δημιούργησε μία αξιολάτρευτη οικογένεια και απέκτησε δύο παιδιά τον Γιώργο και τήν Ρένα, ανατραφέντα, με τίς ηθικές αρχές του Ευαγγελίου «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Καμάρωνε γιά τά παιδιά του, αλλά και γιά τήν εγγονή του Μαρία-Χριστίνα γιά τίς πανεπιστημιακές σπουδές των και γιά τίς επιτυχίες των. Ο Βασίλης Σκαρβέλης ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Άγαπούσε τήν ιδιαιτέρα πατρίδα του τα Καρδάμυλα τής Χίου καί τήν επισκεφτόταν κάθε καλοκαίρι. Διήγε όλο τόν βίον του χριστιανικά, υπήρξε άτομον ηθικόν, άριστος οικογενειάρχης, έχοντας βακτηρία τήν υπέροχον σύζυγόν του Μαρία. Πιστόν τέκνον τής εκκλησίας μας, αλλά και φίλος οικογενειακός. Είχαμε κάνει πολλές εξορμήσεις προσκυνηματικές και πολιτιστικές εκδρομές στό εσωτερικό και εξωτερικό και διεκρίνετο διά τήν ευσέβειά του. Συμμετείχε μετά τής συζύγου του, εις τήν τέλεσιν τής αναιμάκτου θυσίας που ετελέσαμεν εις τόν ιδίοκτητον εκκλησάκι μας, τής  Άγίας Τριάδος, μή δυνάμενοι να τό επαναλάβομεν και εφέτος λόγω τής πανδημίας. Θα συμμετάσχει όμως τώρα, εκεί στόν Θεό Πατέρα, είς τήν Ουράνια Τριάδα, με πολλή δέος και ευφρόσυνον διάθεσιν, όπως πάντοτε έκανε. Έγνώριζε πολύ καλά ότι ο θάνατος διά τούς πιστούς, είναι η μετάβασις από τήν φθορά, είς τήν αιωνιότητα. Δέν είναι εκμηδένησις και καταστροφή. Είναι ανάβασις, από τα επίγεια, εις τά ουράνια. Είναι πέρασμα από τήν ζωή, τήν πρόσκαιρη, τήν ζωή τών πόνων και θλίψεων, είς τήν μόνιμη, τήν χωρίς τέρμα, τήν άλυπη αιώνια ζωή. Είναι προσωρινός ύπνος, που θα διαδεχθεί η Άνάστασις.

Ο Θεός δέν είναι κριτής ασυγκίνητος και σκληρός, αλλά είναι οικτίρμων και ελεήμων. Είναι πρόθυμος, να δεχθεί τάς δεήσεις τού πονεμένου καί να δώσει παρηγορίαν και βοήθειαν και να τόν απαλλάξει από τήν θλίψην και να τόν καταστήσει άφθαρτον είς τούς αιώνας. Εγνώριζε πολύ καλά, αυτό που λέγει ο Άπόστολος Παύλος : «Ού γάρ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, αλλά τήν μέλλουσαν επιζητούμεν» και πρός τούτο, ήταν πάντα έτοιμος, «διδόναι λόγον παντί τω αιτούντι».

Ο άνθρωπος είναι πλασμένος διά τήν αθανασίαν. Τούτο μάς υπενθυμίζει ο Άπόστολος Παύλος, όταν λέγει «Δεί γάρ τό φθαρτόν τούτο ενδύσασθαι αφθαρσίαν και τό θνητό τούτο ενδύσασθε αθανασίαν».

Με τόν μακαριστό Βασίλειο εγνωρισθήκαμε, εδώ και σαράντα χρόνια και εδιεκρίνετο διά τό ήθος του και τόν σεβάσμιο χαρακτήρα του και διά τό χριστιανικό του φρόνημα και δι’ αυτό τόν ηγάπησα πολύ. Έκτοτε υπήρξε είς εκ τών πρώτων, που συμμετείχε είς όλας τάς εκδηλώσεις μας ενεργά, μετά τής εκλεκτού συζύγου του Μαρίας.

Η εκκλησία μας, απώλεσε ένα εκλεκτό μέλος και εκφράζει τα θερμά συλληπητήρια εις τήν οικογένεια. Όλη η ομήγυρις τών προσκυνηματικών εκδρομών μας, του απονέμουν τόν προσήκοντα σεβασμόν και χαιρετισμόν εις τό πρόσωπόν του και του εύχονται Καλό Παράδεισο.

Άγαπητέ μου Βασίλειε, πορεύου και αναπαύου εν ειρήνη.

Ο Άναστάς Κύριός μας, σε περιμένει. Καλό σου ταξίδι και καλή αντάμωσι.

Πατήρ Ιωάννης Παπαγγελόπουλος, Πρωτοπρεσβύτερος.

Εφημέριος Ιερού Ναού Άγίου Δημητρίου Ψυχικού.

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις