Ιδρύθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Ιδρύθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Με ομόφωνη απόφαση του τελευταίου δημοτικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Αντιδημάρχου Πρόνοιας κυρίας Αλίκης Γκιζελή, ιδρύθηκε και συστάθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. Η συγκεκριμένη Επιτροπή καθίσταται υποχρεωτική προς όλους τους Δήμους από τον Ν. 4604/2019, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και τις εξής αρμοδιότητες:

  • σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο
  • διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής
  • συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο
  • συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Πρόεδρος η Αλίκη Γκιζελή, από την μείζονα αντιπολίτευση η κυρία Σόφη Ζαφρακοπούλου και μέλη, όπως ο νόμος ορίζει εκπρόσωποι φορέων κτλ., οι κ.κ. Μιχάλης Γκλιάτης, Γιώτα Πλιάκα, Θάνος Πετμεζάς, Ειρήνη Σακελλαράκη, Μάρκος Ορφανουδάκης και Γιάννα Τσιριμονάκη.

Να σημειώσουμε ότι στις αρχές του 21ου αιώνα η ισότητα είναι δεδομένη και δεν χρειάζεται καμία επιτροπή για να αποδείξει αυτά που ήδη γνωρίζουμε.

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις