Τελευταίες Εξελίξεις: Αποποίηση κληρονομίας από κληρονόμο που ενηλικιώνεται

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Τελευταίες Εξελίξεις:

Αποποίηση κληρονομίας από κληρονόμο που ενηλικιώνεται

Ένα μείζον ζήτημα που ταλάνιζε αρκετούς γονείς και τα παιδιά τους, τα οποία βρίσκονταν στη θέση του κληρονόμου αγνοώντας τι σημαίνει αυτό, καθώς και ποιες οικονομικές υποχρεώσεις δημιουργούνταν σε περίπτωση οφειλών, φαίνεται να επιλύεται μετά από σειρά ετών νομολογιακής διχογνωμίας. Αποτελεί σύνηθες γεγονός ανήλικοι να κληρονομούν, μετά από αποποίηση των γονέων τους, οι οποίοι είτε δεν γνώριζαν ότι η κληρονομία επάγεται στα τέκνα τους σε περίπτωση αποποίησής τους, είτε πίστευαν εσφαλμένα ότι όταν αυτά ενηλικιωθούν, θα μπορούν να αποποιηθούν τα ίδια, χωρίς οι ίδιοι να χρειάζεται να προσφύγουν στο δικαστήριο προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια αποποίησης για λογαριασμό των τέκνων τους ως ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών. Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα, όταν ενηλικιωνόταν το τέκνο, να βρίσκεται με μια σειρά οφειλών, έχοντας χάσει πολλές φορές ακόμα και την ενιαύσια προθεσμία αποδοχής με το ευεργέτημα απογραφής (σύμφωνα με αυτή ο κληρονόμος ευθύνεται για τα χρέη της κληρονομίας έως το ενεργητικό της, χωρίς να επέρχεται σύγχυση με  την περιουσία του κληρονόμου).

Πριν λίγες μέρες δημοσιεύτηκε ερμηνευτική διάταξη για τους κληρονόμους που ενηλικιώνονται. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4786/2021 «Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 1912 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α` 164), ο κληρονόμος που ενηλικιώνεται δικαιούται εντός της ετήσιας προθεσμίας του άρθρου 1912 ΑΚ να αποποιηθεί την κληρονομία.» Με την ως άνω ερμηνευτική διάταξη φαίνεται να αποσαφηνίζεται ότι ο ανήλικος κληρονόμος δικαιούται εντός έτους από την ενηλικίωσή του να αποποιηθεί την επαχθείσα σε αυτόν κληρονομία, αφού μπορούσε σύμφωνα με τον ισχύον καθεστώς να την αποδεχτεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας με το ευεργέτημα της απογραφής.

Φυσικά -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- δεν καταργείται η δυνατότητα των γονέων προς παροχή άδειας αποποίησης για λογαριασμό του τέκνου τους από το δικαστήριο, προκειμένου το κληρονομικό τοπίο να ξεκαθαρίζεται άμεσα. Αδιαμφισβήτητα, η βούληση του νομοθέτη αποτελεί η πληρέστερη προστασία του ανήλικου κληρονόμου, ωστόσο ο νομικός κόσμος διατηρεί εύλογα έντονες επιφυλάξεις για την πρακτική εφαρμογή της ανωτέρω ερμηνευτικής διάταξης, με βάση την οποία η κληρονομία θα παραμένει μετέωρη για πολλά έτη, στην οποία πιθανότατα ο ανήλικος θα πρέπει να αναμειχθεί προκειμένου να την διαχειριστεί. Συμπερασματικά, προκρίνω την έγκαιρη και άμεση απέκδυση της κληρονομίας με την παροχή άδειας από το δικαστήριο στους γονείς προς αποποίηση, αφήνοντας πάντα ως σανίδα οικονομικής σωτηρίας την αποποίηση του κληρονόμου εντός ενός έτους από την ενηλικίωσή του.

Μάρλη Μαλάμη

Δικηγόρος LLM, Υποψ. Διδάκτωρ

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αντιπρόεδρος Κοινότητας Ψυχικού

 

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις