Σύμμαχοι στον αγώνα για την Ψυχική Υγεία

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σύμμαχοι στον αγώνα για την Ψυχική Υγεία

της Ζωής Ράπτη

Μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η διασύνδεση των υπηρεσιών του δημοσίου και οι διατομεακές συνεργασίες μεταξύ των Υπουργείων για θέματα συναρμοδιότητάς τους.

Για το λόγο αυτό, πρόσφατα στο Υπουργείο Υγείας αξιοποιήσαμε την δυνατότητα της συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε περισσότερους πολίτες.

Έτσι, με Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε, ενώσαμε δυνάμεις για την στήριξη εφέδρων και μονίμων, καθώς και των οικογενειών τους.

Στο πρώτο πρόγραμμα στο οποίο συμπράττει το Υπουργείο Υγείας με το ΥΠ.ΕΘ.Α., συνεργαζόμαστε σε ζητήματα διάγνωσης και θεραπείας ψυχωτικών διαταραχών. Επιδίωξή μας είναι να εξασφαλίζεται η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη των διαταραχών αυτών, καθώς και η προληπτική παρέμβαση σε άτομα υψηλού κινδύνου εμφάνισης ψυχωτικών διαταραχών.

Θα υπάρξει διασύνδεση των Υπηρεσιών Υγείας των δύο Υπουργείων, έτσι ώστε να υπάρχει ενημέρωση και συνέχεια στην αντιμετώπιση και στην πρόληψη μειζόνων ψυχικών διαταραχών, ειδικά για τους στρατεύσιμους και κατά συνέπεια, να παρέχεται μια ολοκληρωμένη και διαρκής αντιμετώπιση των συγκεκριμένων διαταραχών.

Η δεύτερη συνέργειά μας θα είναι πάνω στην πιλοτική ανάπτυξη του προγράμματος επιμόρφωσης παιδαγωγών και προσωπικού των παιδικών σταθμών και ειδικών ψυχικής υγείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση των νηπίων με αυτισμό. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των βρεφονηπιοκόμων και των νηπιαγωγών που εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, με αντικείμενο την έγκαιρη, πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση νηπίων με αυτισμό και συνακόλουθα, την στήριξη των οικογενειών τους.

Τα παραπάνω αποτελούν ένα δείγμα από τις δυνατότητες που μας παρέχει η νέα αντίληψη για την κρατική λειτουργία που χαρακτηρίζει τις δράσεις και τις αποφάσεις της Κυβέρνησης. Ο αγώνας για την Ψυχική Υγεία μας χρειάζεται όλους!

ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ –  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ – Βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις