Η ομορφότερη στιγμή της νεότερης Ιστορίας μας

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Η ομορφότερη στιγμή της νεότερης Ιστορίας μας

της  Ζωής Ράπτη *

 Συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την στιγμή που ξεκίνησε ο δυσκολότερος, ο πιο πικρός και αιματηρός και ο πιο ηδύς, στο αποτέλεσμά του, αγώνας της νεότερης Ελλάδας.

Στις 24 Φεβρουαρίου 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, από το Ιάσιο της Μολδοβλαχίας κυκλοφόρησε επαναστατική προκήρυξη, καλώντας τους Έλληνες να ξεσηκωθούν για να αποτινάξουν, από τα πλευρά της Ελλάδας, τον τουρκικό ζυγό.

Αυτή, ουσιαστικά, ήταν η αρχή της επαναφοράς των Ελλήνων στο ιστορικό προσκήνιο. Οι καιροί των λόγων και των σχεδιασμών είχαν παρέλθει και είχε φτάσει η ώρα των όπλων.

Η προκήρυξη είχε ως τίτλο, συμπυκνωμένο, όλο το νόημα της Εθνεγερσίας: «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος». Σ’ αυτό το εμπνευσμένο κείμενο, μεταξύ άλλων, διαβάζουμε:

«Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ω Συμπατριώται, και ίδετε την ελεεινήν μας κατάστασιν! ίδετε εδώ τους Ναούς καταπατημένους! εκεί τα τέκνα μας αρπαζόμενα διά χρήσιν αναιδεστάτην της αναιδούς φιληδονίας των βαρβάρων τυράννων μας! τους οίκους μας γεγυμνωμένους, τον αγρούς μας λεηλατισμένους και ημάς αυτούς ελεεινά ανδράποδα!

Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον να υψώσωμεν το σημείον, δι’ ου πάντοτε νικώμεν! λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα, και την Ορθόδοξον ημών Πίστιν από την ασεβή των ασεβών Καταφρόνησιν».

Ο Υψηλάντης, ορίζοντας τη φύση και τον χαρακτήρα του Αγώνα αλλά και την πνευματική κατεύθυνση του κράτους, το οποίο ιδρύθηκε μετά την επιτυχή έκβαση της Επανάστασης, συνέδεσε την χριστιανική πίστη μας με το αρχαίο παρελθόν μας:

«Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ω Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες, την ελευθερίαν εις την κλασικήν γην της Ελλάδος! Ας συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και των Θερμοπυλών! Ας πολεμήσωμεν εις τους τάφους των Πατέρων μας, οι οποίοι, διά να μάς αφήσωσιν ελευθέρους, επολέμησαν και απέθανον εκεί! Το αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις την σκιάν τον Επαμεινώνδου Θηβαίου, και του Αθηναίου Θρασυβούλου, οίτινες κατετρόπωσαν τους τριάκοντα τυράννους, εις εκείνας του Αρμοδίου και Αριστογείτωνος, οι οποίοι συνέτριψαν τον Πεισιστρατικόν ζυγόν, εις εκείνην του Τιμολέοντος, όστις απεκατέστησε την ελευθερίαν εις την Κόρινθον και τας Συρακούσας, μάλιστα εις εκείνας τον Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους, του Λεωνίδου και των τριακοσίων, οίτινες κατέκοψαν τοσάκις τους αναριθμήτους στρατούς των βαρβάρων Περσών, των οποίων τους βαρβαροτέρους και ανανδροτέρους απογόνους πρόκειται εις ημάς σήμερον, με πολλά μικρόν κόπον, να εξαφανίσωμεν εξ ολοκλήρου.

Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι, η Πατρίς Μας Προσκαλεί

Κάθε παράγραφος, πρόταση και λέξη αυτού του κειμένου, κάθε σταγόνα αίματος και δακρύων που χύθηκαν για να ποτίσουν το δέντρο της Ελευθερίας, μας ενέπνεαν και μας εμπνέουν ακόμα.

Ο πολιτικός κόσμος, εκφράζοντας την ελληνική κοινωνία, υποκλίνεται στην μνήμη των ηρώων που θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι.

*Η Ζωή Ράπτη είναι Υφυπουργός Υγείας, Βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις