Χάνουμε το fax….

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Χάνουμε το fax….

Τέλος η διακίνηση εγγράφων μέσω τηλεομοιοτυπίας, τα γνωστά μας fax!

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 το Δημόσιο μπαίνει και με τον Νόμο πλέον στη ψηφιακή εποχή, καθώς καταργείται η αποστολή και διακίνηση εγγράφων μέσω τηλεομοιοτυπίας.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις 19 Νοεμβρίου 2020 εξέδωσε εγκύκλιο για την εφαρμογή του άρθρου 99 του Νόμου 4727/2020, σύμφωνα με την οποία καλεί όλο το Δημόσιο να προμηθευτεί τα απαραίτητα scanner και να δημιουργηθούν προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους υπαλλήλους.

Υπόχρεοι φορείς για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής είναι οι φορείς του στενού δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού. Να επισημάνουμε ότι η κατάργηση αυτή της διακίνησης εγγράφων μέσω fax, δεν αφορά μόνο στις συναλλαγές Κράτους – πολιτών, αλλά και στην μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών επικοινωνία.

Στο δικό μας Δήμο τώρα, ο Νόμος αυτός δεν μας αγγίζει καθόλου, μας αγγίζει μόνο ως προς την ανακύκλωση των συσκευών, καθώς χρόνια τώρα η διακίνηση εγγράφων και οι υπόλοιπες συναλλαγές γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι παλαιότεροι υπάλληλοι έχουν παρακολουθήσει τα απαραίτητα σεμινάρια και είναι πια εξοικειωμένοι, ενώ οι συσκευές του τηλεομοιότυπου δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν ποτέ.

Σε πολλούς από εμάς φαίνεται περίεργο. Ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι πριν 20 χρόνια ήταν ελάχιστοι οι υπάλληλοι που χρησιμοποιούσαν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στο χρονοντούλαπο της ιστορίας πια και τα fax που τόσο πολύ μας είχαν εξυπηρετήσει στο παρελθόν.

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις