Ενίσχυση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Ενίσχυση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Ξεκίνησαν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης, του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και να πάρουν την οικονομική ενίσχυση για τα Χριστούγεννα του 2020, μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2020. Να σημειωθεί ότι στην κάθε οικογένεια μπορεί να δοθεί ένα βοήθημα.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, στο κοινοτικό κατάστημα του Νέου Ψυχικού, οδός Τερτσέτη 44, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:0 με 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείται στα τηλέφωνα: 2132014600, 2132014641 και  2132014650.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής: αίτηση, αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ, εκκαθαριστικό 2018, φορολογική δήλωση  Ε1 & εκκαθαριστικό Εφορίας, σε περίπτωση φιλοξενίας εκκαθαριστικό Εφορίας & αντίγραφο Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών,  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, λογαριασμό ΔΕΚΟ ή συμβόλαιο ενοικίου ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο, πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ (εφόσον υπάρχει), αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού IBAN του αιτούντα με Υπεύθυνη Δήλωση, για Α.Μ.Ε.Α (πιστοποίηση από Κ.Ε.Π.Α.).  Τέλος  να σημειώσουμε ότι οι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις