Καθαρισμός οικοπέδων για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Καθαρισμός οικοπέδων για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς

οικοπεδα φιστικιες

Ξεκίνησαν από το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού οι εργασίες αποψίλωσης όλων των οικοπέδων και των ανοικτών χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου.

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου ο Δήμος ενημέρωσε– ως όφειλε – όλους τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων, στέλνοντάς τους 40 επιστολές, ώστε να προβούν στην αποψίλωση των ξερών χόρτων και στην απομάκρυνση αυτών, καθώς και στην απομάκρυνση άλλων εγκαταλελειμμένων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας και υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας κ. Παπαχρόνης Γιώργος υπενθυμίζει εκ νέου ότι η ευθύνη για τον καθαρισμό βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου και στην περίπτωση που ο καθαρισμός δεν γίνει από τον ιδιοκτήτη ο Δήμος δικαιούται να απαιτήσει από αυτούς να καταβάλουν τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκε  ο Δήμος για τον καθαρισμό.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες, ο Δήμος προχώρησε αυτεπάγγελτα σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες που επιβάλει ο ποινικός κώδικας για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία.

Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου συνεργεία πρασίνου και καθαριότητας ξεκίνησαν να αποψιλώνουν όλα τα οικόπεδα και τους λοιπούς ακάλυπτους χώρους. Μέχρι σήμερα έχουν καθαριστεί το οικόπεδο Καραμπάση, οι Φιστικιές, ο Πλάτωνας  από τη βλάστηση, τα ξερά χόρτα και άλλα πιθανά εύφλεκτα υλικά και…. συνεχίζουμε.

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις