Μέχρι τις 30 Μαΐου οι εγγραφές στα νήπια

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Μέχρι τις 30 Μαΐου οι εγγραφές στα νήπια

Υποχρεωτικό το νηπιαγωγείο και για παιδιά που γεννήθηκαν το 2016

Ηλεκτρονικά για πρώτη φορά οι εγγραφές

Αυτεπάγγελτα οι επανεγγραφές

Ξεκινούν από την Παρασκευή 15 Μαΐου οι εγγραφές των μικρών μαθητών στα Νηπιαγωγεία. Οι αιτήσεις εγγραφών για το έτος 2020-2021 γίνονται με ηλεκτρονική αίτηση και αφορούν παιδιά γεννημένα το 2015 και το 2016. H φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Ο γονέας/κηδεμόνας πρέπει να μπει στην ιστοσελιδα proti-eggrafi.services.gov.gr και να επιλέξει το Νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του. Με τη χρήση κωδικών taxisnet θα συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας (mail, τηλέφωνα) για να ενημερώνεται για την πορεία της αίτησης. Επίσης για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να ακολουθήσει τα ακόλουθα  έξι βήματα: α) να επιλέξει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση καθώς υπάρχει λίστα τεκνών που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα (στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου), β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, γ) το ονοματεπώνυμο άλλου ή άλλων τέκνου ή τέκνων που φοιτούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του παιδιού στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, ε) τα στοιχεία των συνοδών του μαθητή κατά την προσέλευση και αποχώρηση του από τη σχολική μονάδα, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου, στ) τέλος επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Η αίτηση ολοκληρώνεται μόνο όταν γίνει αποδεκτή και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο μαθητής θα γίνει δεκτός στην συγκεκριμένη σχολική μονάδα διότι ο αριθμός των μαθητών δεν πρέπει να περνάει τους 22!

Αλλά δεν τελειώσαμε …περνάμε και από την σχολική μονάδα

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο -Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου. Κατά την επίσκεψή μας στο νηπιαγωγείο έχουμε επίσης το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή και το Βιβλιάριο Εμβολίων του νηπίου.

Κάθε σχολείο αναρτά σε εμφανές σημείο της σχολικής μονάδας ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του ανακοίνωση σχετικά με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου, τις ώρες υποβολής των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν, πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και στοιχεία (τηλέφωνο, e-mail) και ώρες επικοινωνίας με την Διεύθυνση του σχολείου.

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 συγκροτούνται τα τμήματα,  η Διεύθυνση του νηπιαγωγείου ενημερώνει τους γονείς και  αναρτάται σε εμφανές σημείο στην είσοδο του σχολείου, ονομαστικός πίνακας των μαθητών που θα φοιτήσουν.

Σε περιπτώσεις γονέων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.

 

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις