Ψυχικό: Κηπούπολις ή ένα όμορφο προάστιον;

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

 

Ψυχικό: Κηπούπολις ή ένα όμορφο προάστιον;

Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παπαγγελοπούλου – Θεολόγου

Εφημερίου Αγίου Δημητρίου Ψυχικού

Όταν το 1923 εδημιουργήθη το προάστιο Ψυχικό πολλοί επωφελήθησαν να αγοράσουν οικόπεδα για μόνιμη κατοικία που θα πληρούσε όλους τους όρους υγεινής και καλής διαβιώσεως. Έτσι σιγά-σιγά εδημιουργήθη ένας ωραιότατος τόπος διαμονής με πολύ πράσινο και πολύ κοντά στην Αθήνα μόλις 6 χλμ.

Όμως κατά καιρούς διάφοροι έχοντες συμφέροντα επενέβησαν στο ρυμοτομικό σχέδιο με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του προαστίου.

Δρόμοι μικροί εις πλάτος, συρρίκνωσις οικοπέδων και άλλες επεμβάσεις εδημιούργησαν προβλήματα σοβαρά.

Αλλ’ όμως όταν λέμε το Ψυχικό ήτο, είναι και θα παραμείνει προάστιον-κηπούπολις πρέπει όχι απλώς να το λέμε, αλλά και να το περιβάλλουμε και να το υποστηρίζομεν για να μην αλλοιωθεί ακόμη το κάλλος του.

Όμως κηπούπολις δεν είναι όλο το Ψυχικό. Η Φιλοθέη όμως είναι.

Από την οδό Δάφνης και επάνω ένθα επεκτείνονται οι οδοί  Αθ. Διάκου – Χανιώτου – Χατζηκωνσταντή – Λάσκου – Ασλάνογλου – Μπλέσσα – Μελετοπούλου – Τεπελενίου – Κλεισούρας – Κορυτσάς – Ιωαννίνων – Τρεμπεσίνας – Χατζηευαγγέλου – Καλπακίου – Ρούπελ – Ιατρίδη – Σμόλικα – Κυριακίδου – Δαβάκη κ.λ.π. δεν ομοιάζει η περιοχή ως Ψυχικό, υπό την έννοιαν ότι αποτελούν μέρος του συνόλου του Ψυχικού ως Κηπούπολις και ουδόλως διαφέρει από το Γαλάτσι. Διά τον λόγο αυτόν εγώ το ονομάζω Βόρειος Ήπειρος χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω την ποιότητα των κατοίκων, αλλά λόγω τοπωνυμίων και οδών και των μικρών οικοπέδων.

Και γιατί τα λέγω αυτά; γιατί οι κάτοικοι εις την άνω περιοχήν δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν ΕΝΦΙΑ μεγαλύτερο από εκείνων των κατοίκων Γαλατσίου, όταν έχουν κατοικία σε οικόπεδο 250-350 τμ, χωρίς πρασιές και πράσινο.

Οι ιθύνοντες πέραν τούτο αδιαφόρησαν παντελώς κατά καιρούς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δρόμοι κατεστραμμένοι, φωτισμός ελλιπής και κατά συνέπειαν υποβάθμισαν την περιοχή.

Δεν είναι δυνατόν ουδέ αποδεκτόν μία κατοικία που μόλις εξυπηρετεί τας προσωπικάς και απαραιτήτους ανάγκας να καταβάλλει φόρον υπέρογκον των δυνάμεων του ιδιοκτήτου.

Ποιός λοιπόν θα ευαισθητοποιηθεί να διορθώσει τας κακώς κείμενα;

Στο Ψυχικό υφίστανται πολλοί κάτοικοι βουλευτές και υπουργοί διαφόρων κομμάτων. Γιατί δεν εισηγούνται την μείωση του ΕΝΦΙΑ στην πραγματική αξία ένός ακινήτου.

Δεν είναι λογικό να πληρώνει κανείς υπέρογκο φόρο για τό σπίτι που διαμένει. Δηλαδή να ισοδυναμεί με μηνιαίο ενοίκιο στο δικό του σπίτι. Που στο κάτω – κάτω της γραφής ηγοράσθη από χρήματα δικά του άτινα έχουν φορολογηθεί.

Συνεπώς ο φόρος αυτός δεν είναι μόνο άδικος αλλά και παράλογος.

Έχομεν υποχρέωσιν λοιπόν να ανακουφίσομεν τους πολίτας και δημότας και να τους απαλλάξομεν από το βαρύ αυτό φορτίο.

Και μεν μερικοί δύνανται να ανταποκριθούν, οι περισσότεροι όμως αδυνατούν. Και εδώ έχει θέσιν το του Αποστόλου Παύλου «Μή έκαστος τα εαυτών σκοπείτε αλλά και τα ετέρων έκαστος». Φιλιππησίους Β΄4. Όχι μόνον διά τον εαυτόν μας αλλά προπάντων δια τους άλλους που έχουν απόλυτον ανάγκη.

Ευελπιστούμεν ότι ο νέος Δήμαρχος Δημ. Γαλάνης να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι των αρμοδίων, αφού είναι εξουσιοδοτημένος από πάνω από 30.000 δημότες να εισηγηθεί να γίνουν διορθώσεις – μειώσεις ούτως ώστε να μην αδικούνται οι κάτοικοι του Ψυχικού και να πληρώνουν φόρο ίσον με τους κατοίκους του Γαλατσίου ή του Νέου Ψυχικού ή ακόμη και του Χαλανδρίου.

Επιβάλλεται να υφίσταται σύμπνοια, αγάπη και ενότητα μεταξύ όλων των δημοτών και προπάντων με όλους τους κατά καιρούς διατελέσαντες Δημάρχους οίτινες εις το μέτρον των δυνάμεών των ηργάσθησαν δια τον τόπον αυτόν.

Και μην ξεχνούμε «το ισχύς εν τη ενώσει».

Με σεβασμό πρός όλους τους άνω κατοίκους.

Διατελώ

Πατήρ Ιωάννης.

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις