Συστάθηκαν οι νέες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Συστάθηκαν οι νέες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Τα θέματα παιδείας είναι η μεγαλύτερη και η ουσιαστικότερη επένδυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το μέλλον της νέας γενιάς. Οι Δήμοι καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της παιδείας, μέσα από τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών.

  1. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, είναι το όργανο που συγκροτείται από το Δήμο και η οποία αποτελείται: από τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι αιρετός και ορίζεται από τον Δήμαρχο, από έναν διευθυντή πρωτοβάθμιας και έναν δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ορίζονται από τα αντίστοιχα γραφεία εκπαίδευσης, από εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων του Δήμου, από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών (αν υπάρχει) και από εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων (όπου υπάρχουν και όχι παραπάνω από δύο) και οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΔΕΠ αποτελεί μια θεσμοθετημένη επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εισηγείται: στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε θέμα που αφορά την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την κατάργηση ή συγχώνευση σχολείων, την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και συνεργάζεται στενά με τις σχολικές επιτροπές.

  1. Οι Σχολικές Επιτροπές, αποτελούν αυτοτελή δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο μπορούν να μετέχουν έως 15 μέλη. Η συγκρότηση των σχολικών επιτροπών γίνεται ως εξής: δύο (2) διευθυντές εκ των πέντε αρχαιοτέρων των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα, μία εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή, ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης Ένωσης Γονέων (αν δεν υπάρχει Ένωση Γονέων, τότε ένας εκ των υφισταμένων συλλόγων γονέων και κηδεμόνων), ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για την δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή (κατά προτεραιότητα από την πολυπληθέστερη σχολική μονάδα). Τα υπόλοιπα μέλη είναι αιρετά και ορίζονται από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Ο ρόλος της Σχολικής Επιτροπής  έχει θεσμοθετηθεί από το κράτος με συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως:  η διαχείριση των πιστώσεων που  διατίθενται για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων(θέρμανσης, φωτισμός ύδρευση, τηλέφωνα, αποχέτευση, αγορά αναλώσιμων υλικών, κ.λπ.), η αμοιβή των καθαριστριών, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, η λήψη κάθε μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

 

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ορίστηκαν τα μέλη αυτών των δύο μεγάλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καθώς και η ΔΕΠ του Δήμου μας.

Για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης όρισε Πρόεδρο τον κύριο Γιώργο Παπαχρόνη. Τα υπόλοιπα μέλη θα οριστούν όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

 

Για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή ο Δήμαρχος πρότεινε και όρισε:

Πρόεδρο την Αντιδήμαρχο Αλίκη Γκιζελή, για Αντιπρόεδρο τον Ιωάννη Καραθανάση και για τακτικά μέλη τους: Σοφία Γαβριηλίδου, Πολυξένη Σιγάλα, Νίκο Σταυρουλόπουλο, Θεώνη-Μελίνα Ρακλά, Μιχάλη Διακοσταμάτη, Τάσο Καλαντζή (όλοι από την παράταξη του Δημάρχου),ενώ σαν αναπληρωματικά μέλη όρισε τους: Μαρία-Έλενα Λύκου, Λούκα Δουρούκου, Άννα Ηλιαδάκη και Λία Γαλεάδη.

Ο κύριος Ξυριδάκης όρισε σαν τακτικό μέλος τον Λεωνίδα Παπαγεωργίου και αναπληρωματικό τον Θανάση Χανακούλα. Εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα μέλη των επιτροπών είναι μόνο 13 ενώ θα μπορούσαν να είναι έως 15 (ώστε να έχει η παράταξή του ένα ακόμα μέλος στην κάθε επιτροπή), είπε χαρακτηριστικά ότι θα προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να αλλάξει ο αριθμός των μελών των επιτροπών.

Ο κύριος Κανελλάκης θεώρησε απαράδεκτο, όπως είπε, να υπάρχουν αποκλεισμοί των άλλων συνδυασμών και κατόπιν τούτου ο Δήμαρχος άλλαξε το μέλος Θεώνη-Μελίνα Ρακλά, με την Γαβριέλλα Χριστοδούλου.

 

Για την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή ο Δήμαρχος πρότεινε και όρισε:

Πρόεδρο τον Δημήτρη Φωτιάδη, για Αντιπρόεδρο τον Σωκράτη Χαμαλίδη, για τακτικά μέλη τους: Δήμητρα Λάττα, Ευαγγελία Καρακώστα, Βασίλη Λιάπη, Φιλισία Παπαπαναγιώτου (από την παράταξή του) καθώς και τον Γιάννη Καραγιάννη από τον συνδυασμό του Νίκου Κανελλάκη. Για αναπληρωματικά μέλη όρισε τους: Νικολέτα Παπαδαυίδ, Μάρλη Μαλάμη, Μαριλένα  Μανιατοπούλου, Τιτίκα Παπασιδέρη.

Ο κύριος Ξυριδάκης όρισε τον Αλκιβιάδη Γάτο σαν τακτικό μέλος και την Κατερίνα Αλεξοπούλου σαν αναπληρωματικό μέλος.

Nα ευχηθούμε καλή θητεία και καλή συνεργασία σε όλα τα μέλη των σχολικών κοινοτήτων. Άλλωστε η παιδεία είναι υπόθεση όλων!

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις