Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Την Κυριακή, στις 2 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν δημαιρεσίες στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, ως είθισται μετά την ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

Με απόφαση του Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού κύριου Γαλάνη, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητές τους . Σεβόμενος και ορθώς τις επιλογές των Δημοτών, ο Δήμαρχος επιβράβευσε κατ’αρχήν τους δύο πρώτους σε σταυρούς και στις τρεις Δημοτικές Κοινότητες. Εξαίρεση αποτελεί η επιλογή του κυρίου Ζερβού, ως Αντιδήμαρχο Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης η οποία όμως θεωρείται επιτυχής και αναμενόμενη λόγω της συναφούς επαγγελματικής και επιστημονικής του κατάρτισης και ιδιότητας (Είναι Πολιτικός Μηχανικός από το Ε.Μ.Π., με μεταπτυχιακό στις Επιστήμες και Τεχνικές του Περιβάλλοντος (E.N.P.C., Γαλλία), ενώ έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στη διαχείριση υδατικών πόρων).

O Δήμαρχος βάσει της απόφασης με αρ.πρωτ. 12680/1/9/2019:

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού με θητεία από 01-09-2019 μέχρι 31-12-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ως εξής :

  1. Τον κ. Γεώργιο Παπαχρόνη, ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις εξής ευθύνες και αρμοδιότητες:

– Να εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

-Να εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων.

-Να εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει μέτρα και δράσεις που αφορούν τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας (πυροπροστασία, αποχιονισμός, φυσικές καταστροφές κλπ).

-Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Το γραφείο του βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης, Καλλιγά 31 και το τηλ. επικοινωνίας είναι : 213-2014501 . 

 

  1. Τον κ. Χαράλαμπο Μπονάτσο, ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του μεταβιβάζει τις εξής ευθύνες και αρμοδιότητες :

– Να εποπτεύει, συντονίζει και εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και της αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών  Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

– Να έχει την ευθύνη και την εποπτεία των δραστηριοτήτων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού ( Κ.Ε.Π ).

– Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Το γραφείο του βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95 και το τηλ. επικοινωνίας είναι : 213-2014750 . 

 

  1. Τον κ. Νικόλαο Ζερβό, ως Αντιδήμαρχο Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις εξής ευθύνες και αρμοδιότητες:

– Να εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

– Να εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργείων του Δήμου (συνεργεία  ηλεκτροφωτισμού, οικοδομών, σιδηρουργών, ξυλουργών, ελαιοχρωματιστών κλπ ).

– Να εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα και εργασίες συντήρησης των Σχολικών Κτιρίων του Δήμου.

– Να εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα, παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου .

– Να εποπτεύει, ελέγχει και προωθεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων αρμοδιότητας του, καθώς και τα αναπτυξιακά έργα τα οποία αφορούν παρεμβάσεις και αναπλάσεις στο Δήμο.

– Να εποπτεύει και συντονίζει την εκπόνηση τεχνικών μελετών του Δήμου.

– Να εποπτεύει και συντονίζει τα θέματα του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

– Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Το γραφείο του βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού, Τερτσέτη 44 και το τηλ. επικοινωνίας είναι : 213-2014610 . 

 

  1. Την κ. Ελένη Ζέππου, ως Αντιδήμαρχο Θεμάτων Φυσικού Περιβάλλοντος και της μεταβιβάζει τις εξής ευθύνες και αρμοδιότητες :

– Να εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης, κλαδέματος, διαμόρφωσης, φύτευσης, καλλωπισμού κλπ. σε χώρους πρασίνου, πάρκα, κήπους, άλση, παιδικές χαρές, δενδροστοιχίες, παρτέρια κλπ στο Δήμο.

– Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του Πρασίνου.

– Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Το γραφείο της βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης, Καλλιγά 31 και το τηλ. επικοινωνίας είναι : 213-2014503. 

 

  1. Tην κ. Αλίκη Γκιζελή, ως Αντιδήμαρχο Θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Παιδείας και της μεταβιβάζει τις εξής ευθύνες και αρμοδιότητες :

– Σε ότι σχετίζεται με τα θέματα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης καθώς και  τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν την υποστήριξη πάσης φύσεως Κοινωνικών Προγραμμάτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

– Να εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.

– Να συντονίζει τη διοργάνωση των εκδηλώσεων των εθνικών και θρησκευτικών εορτών.

– Να συντονίζει τη διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων.

– Να έχει την εποπτεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και κάθε άλλο θέμα παιδείας του Δήμου.

– Να έχει την αρμοδιότητα για θέματα Ισότητας των Φύλων.

– Να έχει την αρμοδιότητα για θέματα κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών.

– Να Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της.

– Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Το γραφείο της βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού, Τερτσέτη 44 και τα τηλ. επικοινωνίας είναι : 213-2014620  ,  213-2014625  

 

Κοινό πλαίσιο δράσης και ενεργειών όλων των Αντιδημάρχων είναι να  :

  1. Μεριμνούν για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς τους.
  2. Προτείνουν την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
  3. Προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους.
  4. Συνεργάζονται μεταξύ τους, με τους Προέδρους των δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων καθώς και με τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο κατά την ανωτέρω αναφερόμενη σειρά Αντιδήμαρχος. 

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις