ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Κατά την διάρκεια των Δημοτικών εκλογών πανελλαδικά πλανιόταν το ερώτημα υπό τη μορφή αστεϊσμού : « Βρε παιδιά, υπάρχει κανένας που να μην είναι υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος ; » και στην ερώτηση «εσύ γιατί κατεβαίνεις ; », η κυρίαρχη απάντηση ήταν « επειδή ενδιαφέρομαι για τον Δήμο μου και θέλω να προσφέρω ». Ειλικρινά πιστεύουμε πως η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων το εννοούσε, καθώς δεν είναι λίγοι οι δημότες που ενδιαφέρονταν για τα κοινά και ήθελαν να κάνουν κάτι για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην περιοχή τους.
Κάποιοι άλλοι μπορεί να το θεωρούσαν ως ένα πρώτο σκαλοπάτι για να αναδειχθούν στην πολιτική, ιδιαίτερα σε μεγάλους δήμους ενώ , θεωρούμε και ελπίζουμε, ελάχιστοι ίσως συμμετείχαν επειδή πιθανώς προσέβλεπαν στην εξασφάλιση μίας έμμισθης θέσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  για λόγους καθαρά οικονομικούς .

Οι εκλογές έγιναν, το καλοκαίρι πέρασε και οι νέες Δημοτικές Αρχές από 1η Σεπτεμβρίου ανέλαβαν και επισήμως τα καθήκοντά τους με σκοπό να υλοποιήσουν τις προεκλογικές τους εξαγγελίες προς όφελος των δημοτών.

Τώρα λοιπόν λόγω περιέργειας, άγνοιας ή ακόμα και κακής προαίρεσης κάποιων,  πολύς λόγος γίνεται σχετικά με τις αμοιβές των Αιρετών (Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων).  Η πραγματικότητα είναι πως στην εποχή των μνημονίων και των συνεχιζόμενων περικοπών οι απολαβές είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με το παρελθόν. Αν δηλαδή ασκούσαν ένα προσοδοφόρο ελεύθερο επάγγελμα ή υπηρετούσαν στο δημόσιο και εκλέχθηκαν ως φορείς… εξουσίας, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση και παράλληλη αύξηση των εσόδων τους .

Οι κρατήσεις στις αποδοχές τους είναι πολύ υψηλές, οι αποζημιώσεις τους πλέον είναι αρκετά μειωμένες (έξοδα παραστάσεων κ.ά.), ενώ την ίδια ώρα οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες αναγκάζονται να βάζουν συχνά το χέρι στην τσέπη, λόγω της συμμετοχής τους σε κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λ.π.

Για του λόγου το αληθές σας παραθέτουμε τι ακριβώς ισχύει με τις  αποδοχές των Αιρετών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και αυτές των γενικών γραμματέων των δήμων .

Σύμφωνα με την απόφαση των πρώην υπουργών Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση και αναπλ. υπουργού Οικονομικών Γιώργου  Χουλιαράκη, ( ΚΥΑ 54698/05.10.2018 (ΦΕΚ 4704/22.10.2018 τεύχος Β’) ισχύουν τα εξής ( Όλα τα ποσά είναι μεικτά ) :

 Α) Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54%) των ανωτέρω αποδοχών.

Συγκεκριμένα η αντιµισθία των Δημάρχων :

α) Στους Δήµους µε πληθυσµό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων ορίζεται σε 4.275€.  Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται ο Δήμος Αθηναίων και 16 ακόμα μεγάλων πόλεων ( Θεσσαλονίκη, Πάτρα , Πειραιάς, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος , Περιστέρι, Ρόδος, Ιωάννινα, Χανιά, Αχαρνές, Νίκαια, Χαλκίδα, Κέρκυρα, Εύοσμος, Καλλιθέα ).

β) Στους 161 δήμους µε πληθυσµό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους σε 3.420€          και

γ) Στους 154 Δήμους µε πληθυσµό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων σε 2.565€.

 

 Β) Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) αυτής.

 

Γ) Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010.

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις