Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Την 1η Σεπτεμβρίου 2019, με την επίσημη έναρξη της θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής και στα πλαίσια της όσο το δυνατόν πιο εύρυθμης και ταχύρρυθμης λειτουργίας του Δήμου μας  εκλέχθηκε το Προεδρείο του ΔΣ και τα μέλη ( τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

Πιο συγκεκριμένα :

  1. Με την απόφαση 189/1-9-2019 ( ΑΔΑ : 6ΣΜΛΩΗ8-0ΜΣ ) , εκλέχθηκε το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδουήτοι για το χρονικό διάστημα από 1.9.2019 έως 6.11.2021, αποτελούμενο από τους παρακάτω Δημοτικούς συμβούλους :

α. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δημοτική Σύμβουλο κα Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη).

 

β. Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δελακουρίδη Ιωάννη  και

γ. Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου την Δημοτική Σύμβουλο κα Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα.

  1. Με την απόφαση 190/1-9-2019 ( ΑΔΑ :ΨΛΠΙΩΗ8-ΝΞΑ ) , το Δημοτικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη ( Τακτικά και Αναπληρωματικά ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδουήτοι για το χρονικό διάστημα από 1.9.2019 έως 6.11.2021 .

Η  πλήρης σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής είναι η εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γαλάνης Δημήτριος (Δήμαρχος)  Πρόεδρος   
Μπονάτσος Χαράλαμπος (Αντιδήμαρχος)   
Γκιζελή Αλίκη (Αντιδήμαρχος)   
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική (ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ) Παπαχρόνης Γεώργιος ( ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ)
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα (ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ) Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία (ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ)
Ξυριδάκης Παντελής (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ) ΤρέζουΜαρία–Ελένη  (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ )
Χαροκόπος Παντελής (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ)

 

Χανακούλας Αθανάσιος  (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ )
  1. Με την απόφαση 191/1-9-2019 ( ΑΔΑ :ΩΚΖΞΩΗ8-Α15 ), το Δημοτικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη (Τακτικά και Αναπληρωματικά ) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1.9.2019 έως 6.11.2021 .

Η  πλήρης σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχει ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
Γαλάνης Δημήτριος (Δήμαρχος)  Πρόεδρος 
Ζερβός Νικόλαος (Αντιδήμαρχος) 
Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη (Αντιδήμαρχος) 
Φωτιάδης Δημήτριος (ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ) Καραθανάσης Ιωάννης (ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ)
Παπαχρόνης Γεώργιος (ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ) Μπονάτσος Χαράλαμπος (ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ)
Αλεξοπούλου Αικατερίνη (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ) Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ)
Πετρίτση – Μουράντ Αικατερίνη (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ) Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος (ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ)

 

 

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις