Η «επαναφορά της ασφάλειας» στο προάστιο Φιλοθέης

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Η «επαναφορά της ασφάλειας» στο προάστιο Φιλοθέης

Dr. Αλέξιος Χ. Κωνσταντίνου

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

«ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Δημοτική Ενότητα – Εκλογική Περιφέρεια Φιλοθέης

Υποψήφιος Δήμαρχος: Νίκος Κανελλάκης

 

Έχει παρέλθει μικρό χρονικό διάστημα από τα τέλη του προηγούμενου έτους, όταν προ ημερησίας διατάξεως στο Δημοτικό Συμβούλιο ακούσαμε από τα «υπεύθυνα» χείλη του απερχόμενου Δημάρχου Φιλοθέης – Ψυχικού κ. Παντελή Ξυριδάκη, ότι επίκεινται υπογραφές για την εγκατάσταση στη περιοχή της Φιλοθέης της Αστυνομικής Διευθύνσεως Βορειοανατολικής Αττικής.

Τότε αρχικώς θεωρήσαμε ότι αυτή η κίνηση ήταν προς τη κατεύθυνση της ασφάλειας των δημοτών, νοουμένου ότι το Α.Τ. Φιλοθέης ήδη είχε παύσει τη λειτουργία του, λόγω της δημοσιονομικής μέγγενης που είχε επιβάλει η μνημονιακή εποπτεία στις κρατικές δαπάνες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Προς αυτή τη κατεύθυνση συνέτεινε και η λήψη υπ. αρ. 196/22. 7. 2015 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας έχει αποφασιστεί η δωρεάν παραχώρηση από τον Δήμο του κτιρίου που στεγαζόταν το τότε Α.Τ. Φιλοθέης και αυτού που εξακολουθεί έως και σήμερα να στεγάζεται το Α.Τ. Ψυχικού για πέντε έτη, ήτοι από 1. 1. 2016 έως 31. 12. 2020, επί σκοπώ εξοικονόμησης δαπανών για την υποβοήθηση του τότε λειτουργούντος Α.Τ. Νέου Ψυχικού, το οποίο όμως και αυτό αργότερα έπαυσε τη λειτουργία του για τους ίδιους λόγους.

Το γεγονός όμως ότι το ζήτημα τούτο ήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο περισσότερο με τη μορφή διακοίνωσης παρά ως πρόταση διαβούλευσης για λήψη απόφασης, ως επίσης και η ρήση του Δημάρχου, ότι η «ασφάλεια θα προέλθει από τη φρούρηση του κτιρίου…»!!! παρακίνησε τον συνδυασμό μας «ΕΝΩΜΕΝΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Φιλοθέης – Ψυχικού κ. Νίκο Κανελλάκη αλλά και εμένα προσωπικά με την ιδιότητα του υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου Φιλοθέης, ασκούντος μαχόμενη ποινική δικηγορία αλλά και διδάσκοντος Καθηγητή της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, να προβούμε, κατά την εκπόνηση του προγράμματος μας για την ασφάλεια, σε ενδελεχή επισκόπηση του ζητήματος, δεδομένου και του ότι η δαπάνη ανακαίνισης, διαμόρφωσης χώρων και συντήρησης του κτιρίου πρόκειται να επιβαρύνουν το Δήμο μας.

Επανερχόμενοι μάλιστα για διευκρινήσεις κατά το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο την 23. 4. 2019 η Αντιπρόεδρος κ. Γαβριέλα Χριστοδούλου, έθεσε το ερώτημα, εάν το συγκεκριμένο τμήμα θα έχει υπερτοπικό ρόλο περιφερειακής κάλυψης και εκτελεστικού βραχίονα αστυνομικών επιχειρήσεων για να λάβουμε εμβρόντητοι απάντηση από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι δεν το γνωρίζει, αφού αυτό «είναι ζήτημα το οποίο χειρίζεται προσωπικά ο Δήμαρχος», ο οποίος σημειωτέον απουσίαζε εκείνη τη στιγμή από την αίθουσα και εν συνεχεία να λάβουμε την επιβεβαίωση από παριστάμενη αντιδήμαρχο, προερχόμενη μάλιστα από το προάστιο της Φιλοθέης, ότι πράγματι πρόκειται για τη Διεύθυνση Βορειοανατολικής Αττικής, «πλην όμως αυτή θα ασχολείται μόνον με γραφειοκρατικά ζητήματα και δεν θα σχεδιάζονται και εκτελούνται αστυνομικές επιχειρήσεις».   

Τούτο όμως τυγχάνει εκτός πραγματικότητας και είναι αναληθές, αποδεικνυόμενο από το αρ. 19 π.δ. 7/2017 «για την αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Φ.Ε.Κ. 14/Α/9. 2. 2017, Τεύχος Α΄), σύμφωνα με το οποίο στη Διεύθυνση θα λειτουργεί και Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών, του οποίου, αρμοδιότητες τυγχάνουν, μεταξύ άλλων, στα εδάφιά του, ως εξής: «στστ. η τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας του οικήματος της οικείας Διευθύνσεως και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης αλλά και ζζ. η φρούρηση, ασφάλεια, καθαριότητα, συντήρηση και ευταξία του οικήματος της οικείας Διεύθυνσης».

Επιπρόσθετα, θα λειτουργεί και Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης, το οποίο έχει και τις εξής αρμοδιότητες: «δδ. την παροχή της απορρέουσας από την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, εε. την εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων των δυνάμεων της οικείας Διεύθυνσης καθώς και άλλων Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α., όταν απαιτείται η σύμπραξή τους κατά την εφαρμογή των σχεδίων. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιος για τη θεώρηση των σχεδίων καθίσταται ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, στστ. την προετοιμασία για τη λήψη μέτρων τάξης σε δημόσιες συναθροίσεις και συγκεντρώσεις, καθώς και αντιμετώπισης καταστάσεων διατάραξης της τάξης, ζζ. το συντονισμό των επιχειρήσεων και την καθοδήγηση των δυνάμεων στην εκτέλεση των σχεδίων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης, ηη. την καθοδήγηση υφιστάμενων υπηρεσιών για τη φρούρηση ιδιαίτερα επικίνδυνων στόχων εγκληματικών ενεργειών».

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι η λειτουργία της εν λόγω Διευθύνσεως μέσα στον αστικό ιστό θα αλλοιώσει τον χαρακτήρα της Φιλοθέης ως κηπούπολης κατά παράβαση του ιδρυτικού της διατάγματος (1934) και θα υποβαθμίσει το προάστιο, καθ’ όσον στη Διεύθυνση θα λειτουργούν και κρατητήρια, τα οποία, λόγω και της έλλειψης ικανής δύναμης στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.), σύντομα θα γεμίσουν και θα στοιβάζονται εκεί για μακρό χρόνο ποινικοί κρατούμενοι – υπόδικοι και κατάδικοι – από όλη την περιοχή ευθύνης της Διευθύνσεως, αναμένοντας τη μεταγωγή τους σε φυλακές αλλά και αλλοδαποί διοικητικά κρατούμενοι, αναμένοντας την απέλασή τους.

Περαιτέρω, τυγχάνει εξόφθαλμο ότι ο σχεδιασμός και εκτέλεση αστυνομικών επιχειρήσεων και σε υπερτοπικό μάλιστα επίπεδο Αστυνομικής Διευθύνσεως πολλώ μάλλον θα διαταράξει την ασφάλεια των δημοτών και θα την φαλκιδεύσει παρά θα την διαφυλάξει και θα την προασπίσει, με απότοκο την πασίδηλη υποβάθμιση του, το οποίο πλέον θα καταστεί «πέρασμα και χώρος κράτησης» ποινικών και διοικητικών κρατουμένων εντός της Διευθύνσεως αλλά και των «οικείων τους – «συνεργατών» – εκτός αυτής, στον περιβάλλοντα χώρο του προαστίου, χωρίς να επιλύονται προβλήματα, αντιθέτως να αυξάνουν τις πιθανότητες  μεγιστοποίησης ποικιλότροπών κινδύνων και εγκληματικότητας.    

Για αυτούς του λόγους και όχι μόνον σας καλούμε να τους καταψηφίσετε στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και να συνταχθείτε μαζί μας για να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη της ασφάλειας του ενιαίου Δήμου μας, διεκδικώντας την επαναλειτουργία των Α.Τ. των προαστίων που έπαυσαν να λειτουργούν και    στηρίζοντας δυναμικά στις κάλπες την «ΕΝΩΜΕΝΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» ως άρμα για τα επιτύχουμε!!!  

Μετ’ ιδιαιτέρας εκτιμήσεως,

Dr. Αλέξιος Χ. Κωνσταντίνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις