ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ 6ης ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ Π. ΨΥΧΙΚΟΥ

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ 6ης ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ Π. ΨΥΧΙΚΟΥ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκαμε δεκτή την αίτηση ακυρώσεως που υπέβαλε ατομικά η Δικηγόρος Αγγελική Χριστοφορίδου, ως ιδιοκτήτρια ακινήτου στην 6η ζώνη Π. Ψυχικού, για την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ1163/31.10.2017) που όρισε την τιμή εκκίνησης της   ζώνης αυτής στο υπερβολικό ποσό των 3.850 € /τ.μ. από 08.06.2016 (εφαρμόστηκε τα έτη 2016 και 2017).  Η σχετική απόφαση με αριθμό 588 της 27ης.03.2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφέρει ότι ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης της 6ης ζώνης της δημοτικής ενότητας Ψυχικού έγινε στο πλαίσιο συλλήβδην προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης για τις ζώνες του συνόλου της επικράτειας με βάση την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., τον Δήμαρχο Φιλοθέης – Ψυχικού και τους εκπροσώπους της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του ΤΕΕ.  Ειδικότερα, η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι η κρίση της Επιτροπής αυτής δεν ήταν εξατομικευμένη για την 6η ζώνη Ψυχικού με παράθεση των συγκεκριμένων στοιχείων που έλαβε υπόψη της σχετικά με τη ζώνη αυτή και χωρίς να προκύπτει η εφαρμογή ορισμένης, διαφανούς και πρόσφορης μεθοδολογίας προσδιορισμού της τιμής εκκίνησης (από την Επιτροπή και περαιτέρω τον Υπουργό).

Μετά από αυτή την απόφαση το Υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες του έχουν υποχρέωση να συμμορφωθούν και να ορίσουν νέα τιμή για την 6η ζώνη από 08.06.2016, η οποία προφανώς θα είναι μειωμένη.  Όταν ορισθεί η νέα τιμή ζώνης από το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει και ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού να επιστρέψει αναδρομικά, πριν την παραγραφή του δικαιώματος των ιδιοκτητών της 6ης ζώνης, τα δημοτικά τέλη που υπολογίσθηκαν με βάση την ακυρωθείσα τιμή των 3.850 ευρώ/ τ.μ.  Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίστοιχη περίπτωση ιδιοκτητών της Β΄ ζώνης Ψυχικού, η δημοτική αρχή καθυστερεί να αποδώσει τα μη οφειλόμενα δημοτικά τέλη με κίνδυνο παραγραφής του δικαιώματος των δημοτών…

Αναμένεται να εκδοθούν και άλλες αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου για την ακύρωση των τιμών και σε άλλες ζώνες του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, μετά από αιτήσεις ακυρώσεως που υπέβαλλαν και άλλοι δημότες – ιδιοκτήτες ακινήτων.

Πληροφορίες: 210 6984734

 

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις