Στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο κ. Γάτος για τον ανισόπεδο κόμβο

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο κ. Γάτος για τον ανισόπεδο κόμβο

Στην 8η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής στις 29 Μαρτίου 2019, το θέμα 11 της Η.Δ. αφορούσε τη Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου (ΑΚ) Αγ. Βαρβάρας στη Λεωφ. Κηφισίας».

Τελικά με την απόφαση υπ’ αριθμ. 81/2019 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το ανωτέρω θέμα, χωρίς να ληφθεί καθόλου υπ’ όψιν η αρνητική, κατόπιν υπεύθυνων μελετών, εκθέσεων και εισηγήσεων, θέση του Δήμου μας και της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.

Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας κύριος Αλκιβιάδης Γάτος ο οποίος προσπάθησε φιλότιμα και ρεαλιστικά, εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος, να διατυπώσει και να αιτιολογήσει τις απολύτως τεκμηριωμένες ενστάσεις του Δήμου μας για την δημιουργία ανισόπεδου κόμβου της Αγίας Βαρβάρας στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Ένα μεγάλο μπράβο για την παρουσία και προσπάθεια του κυρίου Γάτου να πείσει τους «αρμόδιους» για τα αυτονόητα, όπως έχει και η εφημερίδα μας κατ΄επανάληψη τονίσει. Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως από τον έτερο εμπλεκόμενο Δήμο Χαλανδρίου με τον οποίο έχουμε κοινές θέσεις δεν παρίστατο κανείς!

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις