ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ  :  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ  :  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΧΡΙ  28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ

Η 28η Φεβρουαρίου 2019 ορίστηκε ως η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για μεταδημοτεύσεις προκειμένου οι αιτούντες να ψηφίσουν σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία του Μαΐου.

Όσες μεταβολές γίνουν στα δημοτολόγια (μεταδημοτεύσεις και διαγραφές) και όσες αιτήσεις ετεροδημοτών και αιτήσεις κοινοτικών εκλογέων γίνουν μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, αυτές μόνο θα ενσωματωθούν στην Α’ αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων του 2019 και όλες οι εκλογές του Μαΐου θα διενεργηθούν με τους καταλόγους που θα προκύψουν από την Α’ αναθεώρηση.

Στις εκλογές του Μαΐου θα ψηφίσουν για πρώτη φορά οι γεννηθέντες το 2002, που θα συμπεριληφθούν αυτόματα στους εκλογικούς καταλόγους από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου χωρίς να κάνουν αίτηση.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για εγγραφή στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι Φιλοθέης – Ψυχικού τα δύο τελευταία χρόνια.

 

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ .

 

  1.  Φωτοαντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ) ή Σταθερού τηλεφώνου ή εκκαθαριστικών Δ.Ο.Υ. ή Φορολογικών δηλώσεων Ε1 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 + ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 + ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017) ή συνδυασμός των παραπάνω (ΔΕΚΟ – ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ – Δ.Ο.Υ. – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ), από τα οποία να προκύπτει η διετής κατοικία στο ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ (2016 – 2018).
  2. Σε περίπτωση προστατευόμενου ενήλικου τέκνου χρειάζονται οι Φορολογικές δηλώσεις Ε1 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 + ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 + ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017), όπου στην τελευταία σελίδα αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προστατευόμενου τέκνου, από όπου να αποδεικνύεται η διετής κατοικία στο  ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ (2016 – 2018).
  3. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατο, για μεταδημότευση στο ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ, ληξιαρχική πράξη γάμου για τους έγγαμους ( γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία του Δήμου) .
  4.   Λύσεις γάμου από το Ληξιαρχείο, εάν υπάρχουν προηγούμενοι γάμοι των συζύγων (σε περίπτωση που δεν προκύπτουν όλα τα στοιχεία από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση στο ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ) ,  (γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία του Δήμου) .
  5.     Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης  – βάπτισης , εάν υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν εγγραφεί σε Δημοτολόγιο ( γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία) .
  6. Αιτήσεις που υπογράφουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ( χορηγούνται από την Υπηρεσία)  .

Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν οι ίδιοι πρέπει να κάνουν εξουσιοδότηση σε κάποιο άλλο πρόσωπο , θεωρημένη από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής .

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ( και από τις δύο όψεις ) για κάθε ενήλικο άτομο .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ένας από τους δύο συζύγους είναι ήδη εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο του ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ , δεν χρειάζονται τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 .

Γραφείο Τύπου

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

Αν θέλετε ακολουθήστε μας, κοινοποιήστε ή κάνετε like:

Σχετικές δημοσιεύσεις